Categorie converteerbare obligaties profiteert van economische groei en meer emissies

26-04-18

• Converteerbare obligaties hebben over de lange termijn beter gepresteerd dan aandelen en obligaties • NN Investment Partners (NN IP) houdt rekening met twee economische scenario’s waarin de rentes stijgen en de groei binnen de bandbreedte zal blijven of door het plafond zal breken, wat gunstig is voor converteerbare obligaties • NN IP verwacht dat monetaire verkrapping en hogere obligatierentes zullen leiden tot meer emissies van converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties (CO’s) hebben over de lange termijn aandelenachtige rendementen laten zien bij een veel lagere volatiliteit, zo blijkt uit analyse[1] van NN IP. De analyse laat zien dat CO’s in de 20 jaar tot april 2018 beter hebben gepresteerd dan aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties.

NN IP houdt rekening met twee mogelijke economische scenario’s waarin de rentes stijgen en de economische groei binnen de bandbreedte zal blijven of zal toenemen. Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager bij NN Investment Partners, legt hieronder uit waarom converteerbare obligaties in beide scenario’s uitstekende tactische beleggingsmogelijkheden bieden.

Van Ingen verwacht dat monetaire verkrapping en hogere obligatierentes zullen leiden tot een grotere uitgifte van converteerbare obligaties. Hij licht toe: “Converteerbare obligaties hebben over de lange termijn aandelenachtige rendementen gegenereerd bij een veel lagere volatiliteit. Dit maakt ze tot een aantrekkelijke aanvulling voor veel beleggingsportefeuilles. Voor de toekomst geldt dat stijgende rentes en obligatieyields bedrijven waarschijnlijk zullen stimuleren om converteerbare obligaties uit te geven om op de rentekosten te besparen. Dit verbetert de marktdynamiek en vergroot het aantal beleggingsmogelijkheden.”

Asymmetrisch rendementsprofiel

Een belangrijk kenmerk van CO’s is hun asymmetrische rendementsstructuur: ze profiteren van het opwaarts potentieel van aandelen en bieden neerwaartse bescherming. Over de economische cyclus benutten CO’s 30-60%[2] van de performance van de onderliggende aandelen. Deze asymmetrie zorgt voor een positieve relatie met de volatiliteit. Van Ingen: “Het asymmetrische rendementsprofiel betekent dat een CO, als al het andere gelijk blijft, meer profiteert van een stijging van de onderliggende aandelenkoers dan verliest bij een daling van vergelijkbare omvang. Dit aantrekkelijke kenmerk betekent dat meer volatiliteit op aandelen gunstig is voor CO’s.”

Hoge kredietkwaliteit, weinig wanbetalingen

CO’s hebben een aantrekkelijk risicoprofiel. De gemiddelde kredietkwaliteit van het CO-universum is op dit moment BBB-. In tijden van onrust is het wanbetalingspercentage in het CO-universum veel lager dan voor high yield-obligaties. Tijdens de financiële crisis van 2008 kwam dit voor CO’s bijvoorbeeld niet boven de 3%[2].

Correlatie en diversificatie

Net als aandelen hebben CO’s een negatieve correlatie met het rendement op staatsobligaties (-11% over de afgelopen 20 jaar*), terwijl de correlatie tussen de rendementen op CO’s en aandelen hoog is (87%). Hierdoor worden beleggers beschermd in tijden van oplopende yields op Amerikaanse staatsobligaties. CO’s hebben dan ook een sterk positief rendement laten zien gedurende de laatste aanzienlijke stijging van de yields op Amerikaanse staatsobligaties - de taper tantrum van mei-september 2013 - toen de yields op vijfjarige obligaties opliepen van 0,71% naar 1,60%.[3]

De beperkte correlatie van CO’s met andere traditionele beleggingscategorieën maakt ze tot een waardevol instrument om te diversifiëren, waardoor het verwachte, voor risico gecorrigeerde rendement van de portefeuille toeneemt.

Vordeel van F&O en andere bedrijfsactiviteiten

CO’s bieden meestal een beschermingsmechanisme zodat beleggers kunnen profiteren van bedrijfsovernames. Beleggers kunnen voordeel halen uit zowel een hogere aandelenkoers na een transactie als vaak ingebouwde beschermingsfuncties op het gebied van change-of-control. 

Van Ingen concludeert: “Wij vinden CO’s voor 2018 en daarna een interessante beleggingsmogelijkheid. De beleggingscategorie combineert verschillende kenmerken die zeer waardevol kunnen zijn: een lage effectieve duration, een beperkte correlatie met andere beleggingscategorieën en de mogelijkheid om te profiteren van aandelenmarkten die worden ondersteund door de groeiverwachtingen.”

Bronnen:
[1]
Bloomberg analyse van NN IP, Thomson Reuters Global Convertible Bond Index, MSCI World, BoAML Global Broad Market Corporate Index, BoAML Global Government Bonds Index, alle in USD, afgedekt na 10/2002
[2] Gegevens van Thomson Reuters, analyse van NN IP, april 2018
[3] Bloomberg, 2018
* as of end 04/2018 using 244 months of data (20 years, 4 months)

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Jasper van Ingen

Jasper van Ingen

Senior Portfolio Manager

Ervaring sinds 2002

Ervaring in het bedrijfsleven

2014-heden Jasper is Senior Portefeuillemanager Converteerbare Obligatie-strategieën bij NN Investment Partners

2013-2014 Partner/Senior Portefeuillemanager, Avoca Convertible Bond Partners LLP, Londen

2011-2013 Senior Portefeuillemanager Converteerbare Obligatie-strategieën, Avoca Capital, Londen

2010-2011 Partner, Project 8IM, Londen

2008-2010 Senior Portefeuillemanager, Corporate Opportunity Strategies, APG Asset management, Amsterdam

2004-2007 Portefeuillemanager, Corporate Opportunity Strategies, APG Asset management, Amsterdam

2003-2004 Portefeuillemanager, hedgefondsstrategieën, ABP Investments, New York

2002-2003 Portefeuillemanager, hedgefondsstrategieën, ABP Investments, Amsterdam

Diploma’s en kwalificaties

Master Finance (2001), Universiteit van Amsterdam

Toon meer

Toon meer