Discussie over alcoholmisbruik levert meer op dan uitsluiten producenten

11-12-18

• Om schadelijke alcoholgebruik terug te dringen zijn initiatieven van overheden en stakeholders cruciaal • Het gesprek aangaan met alcoholproducenten is beter dan uitsluiting: NN Investment Partners stelt doelen op het gebied van verantwoord drinken, marketing, mensenrechten, CO2 en watergebruik • ‘Premiumisering’ biedt drankenproducenten kansen om de winstgevendheid te verbeteren

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden er wereldwijd jaarlijks drie miljoen mensen als gevolg van alcoholgebruik. De consumptie van alcohol verhoogt het risico op kanker en hart- en leveraandoeningen en ook brengen drinkers zichzelf en anderen letsel toe als gevolg van rijden onder invloed, ongevallen en agressie. NN Investment Partners (NN IP) sluit producenten van alcoholhoudend dranken niet op voorhand uit, want we zijn ervan overtuigd dat de dialoog positieve maatschappelijke effecten heeft en hogere winsten genereert.

Overheden hebben al allerlei belasting- en prijsmaatregelen genomen om het gebruik van alcohol te verminderen en hebben reclame- en marketinguitingen aan banden gelegd. Ook de bedrijven zelf voeren campagnes voor een verantwoord gebruik van alcohol.

Hoe meer consumenten door overheden, maatschappelijke organisaties en producenten worden voorgelicht, hoe meer ze zich bewust zijn van de mogelijke schadelijke gevolgen van alcohol. NN IP erkent dat de onvermijdelijke afname van de vraag naar alcohol een bedreiging vormt voor de winst van drankproducenten en dat extra regelgeving en belastingen hun kosten verhoogt.

Deze factoren doen de behoefte aan alcoholproducten enerzijds afnemen, maar zorgen anderzijds voor vraag naar dranken van betere kwaliteit en met een laag alcoholpercentage. Deze ‘premiumisering-trend’ biedt producenten van alcoholhoudende dranken een belangrijke mogelijkheid om hun winstgevendheid te verbeteren. De druk om minder alcohol te drinken komt ook door de toenemende aandacht voor gezondheid. Consumenten kiezen vaker voor gezondere alternatieven voor alcohol, zoals water of verse sappen. Voor bierbrouwers passen alcoholvrije of alcoholarme bieren goed bij de gezondheidstrend en ze kunnen zich ook richten op consumenten die geen alcohol drinken.

NN IP ziet meer in het aangaan van de dialoog met alcoholproducenten dan in het uitsluiten van deze bedrijven uit de portefeuilles. Dit betekent ook dat we lobbyen, zodat deze producenten hun reclame- en marketingcampagnes gaan inzetten voor een verantwoord alcoholgebruik. Bovendien kunnen we positieve maatschappelijke resultaten behalen door de producenten te bewegen om iets te doen aan een cultuur waarin ‘promotievrouwen’ worden uitgebuit en zelfs seksueel worden geïntimideerd of misbruikt. Daarnaast moedigen we hen aan om op het waterverbruik te letten en meer gebruik te maken van hernieuwbare energie, duurzamere gewassen en milieuvriendelijke verpakkingen om zo hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Jod Hsu, Investment Analyst, Food & Beverages bij NN Investment Partners: “De initiatieven van overheden en stakeholders om het schadelijke gebruik van alcohol terug te dringen, zijn cruciale stappen op weg naar een meer duurzame wereld. Hoewel deze maatregelen onvermijdelijk een zekere bedreiging vormen voor de industrie, is het goed te zien dat veel alcoholproducenten nog altijd bereid zijn om zich samen met overheden in te zetten voor verantwoord drankgebruik.”

“De vermindering van het schadelijke gebruik van alcohol is een onomkeerbare trend. Goed voorbereide bedrijven zijn daarom beter gepositioneerd om op de lange termijn te profiteren. Omdat we verantwoord beleggen, zal NN IP met alcoholproducenten in gesprek blijven. We zien namelijk dat producenten die een verantwoord gebruik van alcohol stimuleren oog hebben voor de rechten van hun werknemers, hun ecologische voetafdruk verkleinen en efficiënter gebruikmaken van water. Ze dragen dus bij aan het minimaliseren van de schadelijke gevolgen van alcohol voor een betere wereld. Tegelijkertijd vinden we dat deze bedrijven de beste beleggingskansen bieden.”

Download het artikel:

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Jod Hsu

  Jod Hsu

  Investment Analyst, Credit

  Ervaring sinds 2007

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2013-hedenJod is Beleggingsanalist bij NN Investment Partners. Hij is verantwoordelijk voor kredietanalyse en doorlopende monitoring van zeer solide obligaties die zijn gerelateerd aan de sector Kapitaalgoederen

  2010-2012 Portefeuille Proces Analist bij ING IM, verantwoordelijk voor de ondersteuning van de dagelijkse beleggingsactiviteiten voor de Boetiek Credit (Investment Grade en High Yield)

  2009-2010 Corporate Audit Service-assistent bij ING Direct

  2007-2009 Financieel Accountant voor Deloitte Taiwan

  Diploma’s en kwalificaties

  CFA charterholder

  MBA in Financieel Management (2010), Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Bachelor Bedrijfskunde (specialisatie Accounting, 2005), Universiteit van Taiwan

  Toon meer

  Toon meer