EMD met korte looptijd biedt hogere yields en beschermt tegen stijgende rentes

21-06-18

Emerging Markets Debt (EMD) biedt nog steeds een sterke yield ten opzichte van ontwikkelde markten, terwijl beleggingen in korter lopende obligaties beschermen tegen stijgende rentes, de volatiliteit beperken en gunstige herbeleggingsmogelijkheden bieden. Kortlopende EMD in harde valuta (HC) kan als zodanig aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar sterke risico gecorrigeerde rendementen in hun vastrentende portefeuilles.

EMD biedt beleggers een aantrekkelijke premie ten opzichte van obligaties uit ontwikkelde markten; het yieldverschil van EMD HC bedraagt 472 basispunten versus Duitse 10-jarige obligaties en 225 basispunten versus Amerikaanse staatsobligaties. Ondanks enige recente volatiliteit blijven de fundamentals van opkomende markten gezond. In de afgelopen jaren zijn de betalingsbalansen van veel opkomende landen verbeterd, de tekorten op de lopende rekening zijn sterk teruggebracht en de schulden zijn verlaagd. Verder blijft de inflatie in opkomende markten redelijk laag, ook al is die iets versneld als gevolg van een sterkere economische groei. De reële rentes zijn nog relatief hoog. Dit biedt hogere risicopremies voor beleggers en zorgt ervoor dat de lokale centrale banken de rente niet meteen hoeven op te schroeven.

Binnen het EMD HC-universum bieden kortlopende leningen extra voordelen, vooral in een klimaat van stijgende rentes. Het eerste extra voordeel is de vermindering van de volatiliteit. Veranderingen in het rendement zijn voor korter lopende obligaties meestal kleiner dan voor de langer lopende obligaties van dezelfde emittent. In mei en juni 2013 daalde de EMBI Global Diversified Index bijvoorbeeld met 8,87%, terwijl de sub-index voor 1-3-jarige leningen in die periode slechts 1,41% verloor. Het rendement ontwikkelt zich meestal in dezelfde richting, maar de schommelingen op indexniveau zijn minder groot voor de sub-indices voor de kortere looptijden. Deze lagere volatiliteit draagt bij aan hogere voor risico gecorrigeerde rendementen.

Een tweede bijkomend voordeel van kortlopende obligaties uit opkomende markten zijn de herbeleggingskansen die zo’n strategie biedt. Het short-duration-product van NN Investment Partners streeft naar een duration van één tot drie jaar. Bij een dergelijk product vindt de aflossing van de hoofdsom eerder plaats. Daardoor kan, in een klimaat van stijgende rentes in de VS, tegen een hogere rente worden herbelegd.

Tot slot bieden obligaties met een korte looptijd een hoger ‘roll-down’-rendement dan langer lopende obligaties. Naarmate een obligatie dichter bij de einddatum komt, neemt de kans op wanbetaling of andere kredietkwesties in de resterende looptijd van de obligatie af. Dit zorgt voor een positieve kredietcurve die een ‘roll-down’-rendement mogelijk maakt. Dit verband is echter meestal niet-lineair, met een steilere curve voor korte looptijden, zoals hieronder weergegeven in de Braziliaanse yieldcurve. Een focus op EMD HC met een kortere looptijd zorgt ervoor dat de strategie kan profiteren van sterke ‘roll-down’-rendementen die op dit deel van de yieldcurve kunnen worden verdiend.

Brazilian sovereign spread vs maturity

Bron: Bloomberg, NN Investment Partners

Annemieke Coldeweijer, Senior Portfolio Manager, Emerging Markets Debt bij NN Investment Partners: “We zijn positief over obligaties uit opkomende markten in harde valuta, op basis van de relatief gunstige macro-economische omstandigheden en economische indicatoren die wijzen op een stevige wereldwijde groeidynamiek. Omdat de verbetering van de economische omstandigheden het risico van monetaire verkrapping vergroot, is EMD met een korte looptijd een ideale manier om de impact van potentiële rentestijgingen te beperken, bij een aantrekkelijke premie en een lagere volatiliteit.”

NN Investment Partners heeft in maart 2018 het NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) Fund geïntroduceerd. Het fonds streeft naar een duration van één tot drie jaar, waardoor het een stabiel inkomen kan bieden bij een lagere volatiliteit.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) is een subfonds van NN (L) (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) (SICAV) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Annemieke Coldeweijer

Annemieke Coldeweijer

Portfolio Manager

Ervaring sinds 2003

Ervaring in het bedrijfsleven

2014-heden Per november 2014 is Annemieke Hoofd Gesecuritiseerde Beleggingen bij NN Investment Partners (voorheen ING Investment Management). Ze geeft leiding aan een gespecialiseerd team van 3 beleggingsexperts dat een portefeuille van ongeveer EUR 7 miljard beheert in gesecuritiseerde beleggingen, vooral in de Europese markten. Het gaat hier om vermogen van zowel interne klanten als klanten via derden

2007-2014 Senior Portefeuillemanager in het team Gesecuritiseerde Beleggingen van ING IM

2006-2007 Portefeuillemanager voor de klanten van NN Verzekeringen, verantwoordelijk voor algemeen portefeuillebeheer van de interne verzekeringsportefeuilles bij ING IM

2003-2006 Kwantitatief Analist bij AEGON Asset Management, verantwoordelijk voor portefeuilleconstructie en eerstelijnsrisicobeheer met betrekking tot bedrijfsobligaties

Diploma’s en kwalificaties

VBA (Nederlandse equivalent van CFA)

Master Econometrie (2003), Universiteit Tilburg

Toon meer

Toon meer