Een blik op EMD asset classes: waar liggen de kansen?

07-02-18

Een week geleden deelden we onze vooruitzichten voor 2018 voor EMD als geheel. In deze publicatie geven onze experts hun visie op de verschillende beleggingscategorieën binnen het EMD-universum.

De fundamentals van opkomende markten trekken sinds 2016 aan en zijn in het afgelopen jaar verder verbeterd, waarbij de groei over meer regio’s en landen is gespreid. NN Investment Partners (NN IP) verwacht dan ook 2018 een positief jaar zal zijn voor schulden uit opkomende markten (EMD). Door de verbeterde fundamentals kunnen de risicopremies verder omlaag en zullen de totaalrendementen naar verwachting 4% tot 8% bedragen.

De positieve visie van NN IP op EMD is vooral gebaseerd op de verbeterende fundamentals en de aantrekkelijkheid van deze beleggingscategorie ten opzichte van andere vastrentende markten. De beleggingsresultaten van EMD krijgen waarschijnlijk vooral een impuls van de robuuste wereldwijde groei en sterke fundamentals van opkomende markten. China wordt minder als risico gezien en is meer een belangrijke aanjager van de EMD-beleggingsresultaten. (Geo)politiek en het wereldwijde monetaire beleid zullen waarschijnlijk geen doorslaggevende negatieve factoren zijn.

De EMD-specialisten van NN IP delen hun visie op de verschillende beleggingscategorieën binnen EMD en de kansen die zij zien.

EMD in harde valuta (EMD HC)

Binnen de categorie EMD HC heeft NN IP een sterke voorkeur voor Frontier Market Debt. Volgens Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bij NN IP, is dit omdat frontier-markten nog aan het begin van hun ontwikkeling staan met een hogere potentiële economische groei en gunstige demografische trends. Zij vormen ook het hoger renderende deel van het HC-universum, en kunnen enige bescherming bieden tegen stijgende rentes vanwege de relatief korte looptijd van de obligaties in combinatie met een lage correlatie met Amerikaanse staatsobligaties.

Opkomende staatsobligaties in harde valuta zijn nog steeds aantrekkelijk in vergelijking met andere vastrentende categorieën, ondanks de lage spreads. Dit komt doordat het positieve risicosentiment zorgt voor instroom van kapitaal, verduidelijkt Marco Ruijer, Lead Portfolio Manager, Emerging Market Debt Hard Currency bij NN IP.

Ruijer: “De markt voor EMD HC werd in 2017 gekenmerkt door een gebrek aan volatiliteit. Er was geen enkele correctie, alleen kleine neerwaartse bewegingen in de spreads. De lage volatiliteit was grotendeels het gevolg van de recordhoge instroom. Gezien de verbeterende wereldwijde groei en fundamentals van opkomende markten en de stabiele grondstoffenprijzen, verwachten we dat de instroom zal aanhouden en dat de spreads in de loop van het jaar verder kunnen verkrappen. Dit zal enigszins worden tenietgedaan door een stijging van de rentes op Amerikaanse staatsobligaties.”

EMD in lokale valuta's (EM LC)

EMD in lokale valuta’s zal in 2018 volgens NN IP waarschijnlijk sterke resultaten laten zien. Volgens Lewis Jones, Senior Portfolio Manager, Emerging Market Debt Local Currency bij NN IP, is dit te danken aan de breed gedragen wereldwijde groei, een solide economische basis en de belangstelling van beleggers voor hoogrentende en relatief aantrekkelijk gewaardeerde beleggingen. Dit zal waarschijnlijk zorgen voor instroom en stijgende valuta’s.

Jones: “In tegenstelling tot in 2017, toen obligaties het relatief beter deden, verwachten we voor dit jaar dat het totaalrendement voor de EM Local Bond Index (volgens ons rond 8 à 9%) vooral zal worden gedreven door valuta’s en hoge reële rentes, waarbij obligaties een vlakke tot licht positief beleggingsresultaat performance zal laten zien. EMD LC sloot 2017 af met een winst van 15,2%, waarvan 5,8% afkomstig was van valutastijgingen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De rest was een combinatie van carry en koerswinsten op obligaties.”

Emerging Markets Corporate Debt

Binnen de categorie opkomende bedrijfsobligaties is Latijns Amerika zonder meer de meest interessante regio voor beleggers. Latijns-Amerika biedt de hoogste yields en de beste mogelijkheden voor verdere dalingen van de spreads, aldus Joep Huntjens, Head of Asian Fixed Income bij NN IP.

Huntjens legt uit: “In Latijns Amerika is de meeste ruimte voor verbetering in de economische cijfers. Ook profiteert de regio relatief sterker van stijgende grondstoffenprijzen. Het is belangrijk om dit jaar goed op het politieke risico te letten, want er vinden verkiezingen plaats in verschillende belangrijke landen in de regio. We zien echter voldoende redenen om vast te houden aan een overwogen positie in Latijns Amerika.”

Hij vervolgt: “Per saldo gaan we ervan uit dat de omstandigheden voor opkomende bedrijfsobligaties gunstig zullen blijven. Bij een sterke mondiale groei, toegang tot kapitaalmarkten en ondersteunende grondstoffenprijzen is een aanzienlijke stijging van het aantal wanbetalingen onwaarschijnlijk.”

Asian Debt Hard Currency

Hoewel opkomende Aziatische obligaties in harde valuta vaak slechts een zeer klein deel uitmaken van de portefeuilles van beleggers, zijn ze hard op weg om een reguliere beleggingscategorie te worden, aldus Joep Huntjens. Het sentiment is verbeterd, nadat de zorgen over een harde landing van de Chinese economie fors zijn afgenomen. NN IP verwacht in 2018 een totaalrendement voor de categorie van 4% tot 5%.

Huntjens: “Wat betreft beleggingsresultaten kende Asian Debt in harde valuta opnieuw een goed jaar. De JACI index, de benchmark van onze Asian Debt Hard Currency-strategie, behaalde een totaalrendement van 5,8% in dollars. Dit was te danken aan de sterke prestaties van frontier-markten en Indonesische staatsobligaties in het bijzonder.”

“De Chinese bbp-groei was in 2017 beter dan verwacht dankzij de verbetering van de wereldwijde groei. Het afbouwen van de schulden zal echter leiden tot een groeivertraging. De kwaliteit van de groei neemt niettemin toe.”

“Onze verwachtingen voor de beleggingsresultaten van deze categorie zijn gebaseerd op een bescheiden stijging van de rentes op Amerikaanse staatsobligaties, die grotendeels zal worden gecompenseerd door krappere spreads. De waardering lijkt aan de hoge kant, zowel in historisch perspectief als ten opzichte van andere opkomende regio’s. In vergelijking met obligaties van ontwikkelde markten met een vergelijkbare rating zijn de spreads in Azië echter hoger en de duratie is met vijf jaar doorgaans lager.”

Download the article:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Marcelo is Hoofd van de EMD Boutique van NN Investment Partners.

2013-2015 Portefeuillemanager, EMD Local Currency-strategieën, ING IM

2012-2013 Hoofd Emerging Market Sovereign Debt en Local Currency bij Voya Financial (voorheen ING IM USA)

2008-2011 Senior Portefeuillemanager in het EMD-team van ING IM USA

2005-2008 Chief Investment Officer bij ING IM Brazilië (Sulamerica Investimentos)

2002-2005 Portefeuillemanager Fixed Income bij Sulamerica Investimentos

1996-2002 Trader en Portefeuillemanager bij Sulamerica (Brazilië)

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder

Bachelor Economie en Accounting, Universiteit van Sao Paulo (Brazilië)

Toon meer

Toon meer

Over de auteur

Joep Huntjens

Joep Huntjens

Head of Asian Fixed Income

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2010-heden Joep is Hoofd Vastrentende Waarden Azië, Portefeuillemanager Asian Debt Hard Currency en Portefeuillemanager EM Corporate Debt bij NN Investment Partners (voorheen ING Investment Management). Hij is verantwoordelijk voor de beleggingen in Aziatische bedrijfsobligaties voor de pan-Aziatische portefeuilles van NN Investment Partners en voor de wereldwijde bedrijfsobligatieportefeuilles. Hij geeft daarnaast leiding aan het team van kredietanalisten en het Asian Fixed Income Team

2004-2010 Senior Portefeuillemanager European High Yield Debt bij ING IM, Nederland

2000-2004 Portefeuillemanager/Senior Aandelenanalist, eigen aandelenportefeuilles en private equity-fondsportefeuilles bij ING IM, Nederland

1996-2000 Aandelenanalist bij ING IM, verantwoordelijk voor de buy-side voor de eigen aandelenportefeuilles van NN

Diploma’s en kwalificaties

Geregistreerd beleggingsanalist (RBA) sinds 1999

Master Bedrijfseconomie (1996), Erasmus Universiteit Rotterdam

Toon meer

Toon meer