Kleine kans op stevige correctie dankzij verbeterende gedragsdynamiek

08-08-18

De verbeterende marktdynamiek, zoals een beter beleggerssentiment, een bescheiden positionering in aandelen en een positief koersmomentum, zorgt ervoor dat de kans op een stevige aandelencorrectie van meer dan 10% klein is. Het risico hierop wordt verder teruggedrongen door de sterke bedrijfsfundamentals (in de VS behoorden de winstcijfers over het tweede kwartaal tot de beste van de afgelopen jaren), goede macrocijfers die wijzen op consolidatie op een gezond niveau, het geleidelijk strakkere maar voorspelbare beleid van de centrale banken en het begin van gerichte versoepeling in China om de groeivertraging en de negatieve gevolgen van handelssancties tegen te gaan.

Er ontstond onlangs nervositeit doordat beleggers hun posities afbouwden in de zeer populaire FAANG-aandelen, waaronder Facebook en Netflix. Deze ontwikkelingen waren echter niet belangrijk genoeg om het hele marktsegment van de wijs te brengen. De verschillen in koersevolutie van deze aandelen laten zien dat beleggers hun huiswerk doen en kijken naar de relatieve kwaliteiten van elk bedrijf.

Patrick Moonen, Principal Strategist Multi Asset bij NN Investment Partners, legt uit: “Sommige professionals zien deze gebeurtenissen als het begin van een grotere en bredere marktcorrectie, maar wij delen deze mening niet.”

“In de afgelopen weken is de marktdynamiek sterk verbeterd. Dit doet uiteraard niets af aan het feit dat er in sommige marktsegmenten, zoals bij de FAANG-aandelen met hun extreme positionering, aanzienlijke correcties kunnen of zullen voorkomen op basis van wijzigingen in de verwachtingen.”

“Vooralsnog zie ik dit niet overslaan naar andere marktsegmenten. Wel hebben we in onze allocatie de weging van Amerikaanse aandelen teruggebracht, ten gunste van opkomende markten. Anders gezegd: we zijn opgeschoven van een relatief dure naar een relatief goedkope regio. We blijven neutraal voor aandelen uit de eurozone.

“Al deze elementen wijzen erop dat de kans op een brede correctie in risicovolle beleggingen klein is. Natuurlijk, als de handelsruzie tussen de VS en zijn belangrijkste handelspartners verder escaleert, zullen de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld worden en zullen risicovolle beleggingen over een breed front zwak presteren. De meest recente cijfers over de fabrieksorders in Duitsland waren zwak en dat kan wijzen op gevolgen op de bedrijfsinvesteringen van de handelsonzekerheid. Daar staat tegenover dat uit de ontmoeting tussen Juncker en Trump wel is gebleken dat het met de handelsrisico’s beide kanten op kan. Een escalatie van de handelsoorlog is niet ons basisscenario en ook niet de belangrijkste factor in onze beleggingsstrategie.”

“Toch kunnen er in sommige populaire en door momentum gedreven marktsegmenten af en toe sterke correcties optreden. Het is aan ons om deze gevoelige segmenten te vermijden door fundamentele analyses te combineren met gedragsanalyses en een kwantitatieve benadering met kwalitatieve inzichten.”

  Disclaimer
  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Patrick Moonen

  Patrick Moonen

  Principal Strategist

  Ervaring sinds 1989

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2007-heden Patrick is Senior Strateeg binnen de Multi-Asset Boetiek van NN Investment Partners. Hij is verantwoordelijk voor tactische sectorale, regionale, omvang- en stijlbeslissingen binnen de top-down wereldwijde aandelenstrategie

  2002-2007 Hoofd van het Asset Allocation & Marketing Support Team in Brussel, bij ING IM

  1994-2002 Portefeuillemanager bij ING IM voor Institutionele Fondsen & Discretionaire Mandaten

  1989-1994 Financieel analist bij BBL Asset Management (tegenwoordig NN Investment Partners)

  Diploma’s en kwalificaties

  Junior Management Program (1995), de Vlerick School voor Management in Gent

  Master Toegepaste Economische Wetenschappen (1988), Universiteit van Antwerpen

  Toon meer

  Toon meer