NN Dutch Residential Mortgage Fund doorbreekt grens van EUR 2 miljard

04-09-18

Het beheerde vermogen in het NN Dutch Residential Mortgage Fund van NN Investment Partners (NN IP) heeft eind mei 2018 de grens van EUR 2 miljard doorbroken. Het fonds is sinds de lancering in november 2015 gestaag gegroeid. Deze mijlpaal onderstreept dat beleggers in een klimaat met lage yields steeds meer in Nederlandse hypotheken investeren.

Het fonds is in het vierde kwartaal van 2015 geïntroduceerd, in samenwerking met NN Bank. Nederlandse institutionele klanten waren vanaf dag één geïnteresseerd, zodat de eerste instroom soepel tot stand kwam. De succesvolle positionering van het product heeft daarnaast de belangstelling van steeds meer buitenlandse beleggers gewekt. Daarmee heeft het fonds, dat inmiddels ook verkrijgbaar is in België, Frankrijk, het VK, Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken en Spanje, een Europese beleggersbasis gekregen.

De gegroeide belangstelling van beleggers komt door de aantrekkelijke extra spread op Nederlandse hypothecaire leningen voor woningen versus overheidsschuldinstrumenten met een vergelijkbaar kredietprofiel. Daarnaast bieden hypothecaire beleggingen duratie en diversificatie naar consumentenkrediet en ook dat maakt het fonds aantrekkelijk.

Bovendien heeft de portefeuille van het fonds een CO2-voetafdruk die 5,3% onder het Nederlandse gemiddelde ligt. Dit komt door het beleid om te beleggen in nieuwe hypotheken die vooral rusten op nieuwe gebouwen die energie-efficiënter zijn. Bart Bakx, Head of ABS & Mortgages bij NN Investment Partners: “We onderzoeken verschillende mogelijkheden om de CO2-voetafdruk van het fonds verder te verbeteren, zodat beleggers hun CO2-voetafdruk kunnen verminderen en kunnen investeren in hypotheekleningen zonder toe te leggen op het rendement.”

Nederlandse hypothecaire leningen voldoen aan strenge acceptatienormen en laten als dit goed wordt uitgevoerd lage historische verliezen zien. Dit biedt mogelijkheden voor beleggers die in niet-liquide activa kunnen investeren en een langere looptijd geen belemmering vinden. De directe exposure naar consumptieve leningen maakt in een vastrentende portefeuille ook een betere spreiding en een betere yield mogelijk.

Han Rijken, Head of Specialized Fixed Income bij NN Investment Partners: “We zijn blij met het vertrouwen dat beleggers in onze Nederlandse hypothekenpropositie hebben getoond. Ons Dutch Residential Mortgage Fund is een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van Alternative Credit-oplossingen voor onze klanten. We hebben tal van andere succesvolle alternative credit-strategieën waarin steeds meer externe beleggers investeren. We blijven daarom nieuwe alternative credit-mogelijkheden ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van de belegger.”

De marktindicatoren blijven gunstig voor de onderliggende fundamentals van de Nederlandse woningmarkt. In het algemeen liggen de huizenprijzen boven het recordniveau van voor de crisis. Met ons fondsenaanbod krijgen beleggers ook exposure naar de hypotheken die in de afgelopen drie jaar zijn uitgegeven. Dit voorkomt dat zij alleen zijn blootgesteld aan de nieuwste leningen tegen deze hogere huizenprijzen. Het fonds heeft nog altijd een gezond risico-rendementsprofiel en daarom verwachten we dat het fonds verder blijft groeien.

NN Dutch Residential Mortgage Fund is een alternatieve beleggingsinstelling (abi). NN Investment Partners B.V. is de beheerder van het in Nederland gevestigde NN Investment Partners fonds en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

  Disclaimer
  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Bart Bakx

  Bart Bakx

  Head of Residential Real Estate

  Ervaring sinds 2003

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2016-heden Bart is Hoofd van het Residentieel Vastgoed team bij NN Investment Partners

  2014-2016 Bart is Senior Portefeuillemanager in het team Residentieel Vastgoed bij NN Investment Partners

  2011-2014 Portefeuillemanager ABS & Hypotheken, op de afdeling ABS & Mortgaged van Aegon Asset Management

  2005-2011 Structured Finance Manager in het Debt Capital Market Team van GMAC RFC Nederland

  2002-2005 Actuaris-medewerker op de afdeling ALM and Actuarial van PGGM

  Diploma’s en kwalificaties

  Master Econometrie (2003), Universiteit Tilburg

  Toon meer

  Toon meer

  Over de auteur

  Han Rijken

  Han Rijken

  Head Specialized Fixed Income, Management Team Investments

  Ervaring sinds 1992

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2016-heden Han is Global Head of Credit en tevens lid van het Global Investment Leadership Team (GILT)

  2014-2016 Hoofd Verzekeringsbeleggingen bij NN Investment Partners en lid van het Global Investment Leadership Team (GILT)

  2008-2013 Hoofd Insurance Fixed Income & Insurance Investment Strategy Han was verantwoordelijk voor de vastrentende beleggingen van de bedrijven van ING Verzekeringen in Europa en tevens voor de vastrentende verzekeringsportefeuilles van verzekeraars buiten ING

  2004-2008 Hoofd Investment Grade Credit & Asset Backed Securities bij ING IM

  2001-2004 Hoofd Investment Grade Credit bij ING IM

  1995-2001 (Senior) Portefeuille Manager bij ING IM verantwoordelijk voor investment grade bedrijfsobligatie portefeuilles

  1992-1995 Account Manager bij ING IM, verantwoordelijk voor het analyseren en underwriten van bedrijfsleningen en projectfinancieringen

  Diploma’s en kwalificaties

  Han behaalde zijn Masters Bedrijfseconomie in 1991 aan de Tilburg University

  Toon meer

  Toon meer