NN IP versterkt Institutional Clients Netherlands team

11-09-18

NN Investment Partners (NN IP) heeft Almar Rietberg benoemd als Director Institutional Clients Netherlands per 1 november. De aanstelling van Rietberg past bij de groeiambitie van NN IP in de Nederlandse institutionele- en fiduciaire markt.

Almar Rietberg heeft meer dan 20 jaar ervaring in de institutionele markt onder meer bij BlackRock en Kempen waar hij onder andere de fiduciaire dienstverlening heeft vormgegeven en lid was van de ESG Council. Daarvoor is hij geruime tijd als investment consultant bij (een rechtsvoorganger van) Willis Towers Watson werkzaam geweest. De opgedane ervaring in de institutionele markt zal hij gebruiken om vraag en aanbod sterker op elkaar te laten aansluiten.

Rietberg’s aanstelling onderschrijft NN IP’s toewijding en focus om Nederlandse en internationale pensioenfondsen en verzekeraars op maat gemaakte beleggingsoplossingen te bieden. De focus van Almar Rietberg in zijn nieuwe rol ligt op de verdere ontwikkeling en uitrol van de gespecialiseerde beleggingsstrategieën, zoals alternative fixed income, green bonds en emerging markets debt. Rietberg zal rapporteren aan Maureen Schlejen, Hoofd Institutional Clients Netherlands.

Maureen Schlejen, Hoofd Institutional Clients Netherlands bij NN Investment Partners: “Ik ben verheugd Almar Rietberg in ons team te verwelkomen. Almar heeft een bewezen track record in de Nederlandse institutionele markt en weet een optimale dienstverlening te bieden aan bestaande en nieuwe klanten. De klant- en teamgerichte aanpak van Almar sluit perfect aan bij onze waarden en ambitie. In combinatie met zijn inhoudelijke kennis kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de groeidoelstelling van NN IP voor zowel fiduciair, als op het vlak van vermogensbeheer.

Almar Rietberg, Director Institutional Clients Netherlands: “NN IP is een sterke speler in de institutionele markt, die altijd heeft geïnvesteerd in mensen en beleggingsproposities om de beste oplossingen voor haar klanten te bieden. Ik ben zeer blij dat ik hierbij als linking pin tussen de klanten en beleggingsspecialisten kan fungeren en met het team een bijdrage kan gaan leveren om het tot een gezamenlijk succes te maken.”

  Disclaimer
  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Maureen Schlejen

  Maureen Schlejen

  Head of Institutional Relations Netherlands

  Toon meer