NN Investment Partners lanceert European Sustainable Infrastructure Debt fonds

19-11-18

• Beleggingen in infrastructuur kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers en tegelijkertijd veel economische en maatschappelijke voordelen opleveren • Het NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt fonds speelt in op de groeiende vraag naar beleggingen in infrastructuurleningen van hoge kwaliteit met robuuste en voorspelbare kasstromen afkomstig van activa die bijdragen aan een duurzamere toekomst

Het NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt fonds (‘het fonds’), officieel gelanceerd op 15 november 2018, betekent een verdere uitbreiding van het duurzame aanbod van NN Investment Partners en sluit aan op de groeiende vraag naar beleggingen in tastbare activa met een eigen intrinsieke waarde. Veel beleggers zijn zeer positief over infrastructuurleningen, omdat ze aantrekkelijke, risico-gecorrigeerde rendementen bieden. Daarnaast dragen zij bij aan sterke kasstromen die worden gegenereerd door onontbeerlijke publieke activa en diensten die doorgaans ook grote maatschappelijke, ecologische en economische voordelen bieden.

NN Investment Partners (NN IP) heeft veel ervaring met beleggen in infrastructuurleningen; we deden dit al voor het eerst in 1992. Het fonds streeft naar een gespreide portefeuille van investment grade infrastructuur debt in Europa in de volgende vijf kernsectoren: maatschappelijke infrastructuur, transport, energie, nutsbedrijven en digitale infrastructuur. Van oudsher is de lage correlatie van infrastructuuractiva met economische cycli aanlokkelijk voor beleggers die zijn gericht op de lange termijn en hun portefeuilles willen diversifiëren, hun verplichtingen willen matchen en aantrekkelijke rendementen willen behalen. NN IP heeft een lang trackrecord in infrastructuurleningen en heeft zijn strategie hiervoor verder verfijnd. We richten ons nu op infrastructuuractiva die een meetbare impact hebben op maatschappij en milieu zonder in te boeten op het financiële rendement.

Duurzame infrastructuur kan zowel overheden als beleggers helpen om hun doelstellingen voor minder CO2-uitstoot te halen. Dit is noodzakelijk om over te schakelen op een koolstofarme economie. Hoewel de milieufactor uiteraard belangrijk is en bovendien relatief eenvoudig is te meten, worden veel andere maatschappelijke- en bestuurlijke voordelen vaak over het hoofd gezien. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van de capaciteit, het vergroten van de efficiëntie en het verbeteren van de veerkracht tegen de gevolgen van demografische- en klimaatveranderingen. NN IP houdt zich aan de Equator Principles en selecteert beleggingen voor het fonds op basis van het eigen model met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bedrijfsbestuur (ESG).

Dit zorgt voor een strikt duurzaamheidskader waarbij ook het advies van het responsible investing-team van NN IP meeweegt. Het fonds draagt bij aan een oplossing voor de huidige infrastructuurproblemen en voegt waarde toe voor beleggers en samenlevingen in heel Europa.

Alistair Perkins, Head of Infrastructure Debt bij NN Investment Partners: “We zijn erg blij met de introductie van dit nieuwe fonds. Hierdoor kunnen we onze diepgaande kennis en ervaring op het gebied van infrastructuurleningen combineren met de groeiende wens van onze klanten om te investeren in de reële economie en bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van de VN (SDG’s). We zijn ervan overtuigd dat we, door zorgvuldig duurzame beleggingen te selecteren, een toekomstbestendige portefeuille kunnen samenstellen die zorgt voor meer waarde voor onze beleggers, terwijl we tegelijkertijd een tastbare bijdrage leveren aan een meer duurzame economie en een welvarende samenleving.”

Het fonds wordt beheerd door het gespecialiseerde Infrastructure Debt-team van NN IP. Het maakt gebruik van de bestaande beleggingsselectie- en kredietprocessen van het team, met de nadruk op diversificatie en duurzaamheid. Het fonds streeft naar een jaarlijks brutorendement van 3%-4% en een duratie van 12 tot 15 jaar.


Het NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt Fonds is een subfonds van NN (L) Alternative Credit (SICAV-SIF), gevestigd te Luxemburg. NN (L) Alternative Credit (SICAV-SIF) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Geselecteerde share classes van het NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt Fonds worden t.z.t. geregistreerd in andere EU-landen.

Download het artikel:

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Alistair Perkins

  Alistair Perkins

  Head of Project Finance, Infrastructure Debt

  Ervaring sinds 1995

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2013-heden Alistair is Hoofd van het Project financiering team in het Alternative Credit Boetiek van NN Investment Partners. Hij is verantwoordelijk voor het optuigen en beheren van portefeuilles met infrastructuur- en projectleningen voor NN Verzekeringen en institutionele beleggers

  2013-2014 Portefeuillemanager Infrastructure Debt bij ING IM

  2012-2013 Hoofd Restructuring & Asset Sales, Dexia Management Services (1 jaar). Verantwoordelijk voor bedrijfsherstructureringen, slechte leningen en behoud van activawaarde

  2007-2012 Directeur, Global Project Finance, Dexia Credit Local (5 jaar). Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van infrastructurele en energietransacties

  2002-2007 Assistent-directeur & Hoofd van het Britse Project Finance Advisory Team, NIBC Bank (5 jaar). Verantwoordelijk voor het adviseren van beleggers over projectfinancieringstransacties

  1998-2002 Vice President, Projectfinanciering, CIT (New York 2 jaar; Londen 2 jaar). Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van projectfinancieringstransacties via onderhandse plaatsingen bij Amerikaanse institutionele beleggers

  1997-1998 Associate, Projectfinanciering, Newcourt Capital, in 1998 overgenomen door CIT (1 jaar)

  1995-1996 Civiel Ingenieur, John Mowlem & Company, tegenwoordig eigendom van Carillion (1 jaar)

  Diploma’s en kwalificaties

  MBA (1996), Universiteit van Nottingham

  Bachelor Bouwkunde (First Class Honours, 1994), Oxford Brookes Universiteit

  Toon meer

  Toon meer