NN Investment Partners lanceert NN (L) Emerging Markets Debt short Duration Hard Currency fonds

29-03-18

NN Investment Partners (NN IP) lanceert vandaag het NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration Hard Currency Fund (‘het Fonds’). Dit bouwt voort op de uitgebreide ervaring van NN IP met beleggen in Emerging Markets Debt (EMD) en biedt beleggers een stabiel inkomen voor de lange termijn bij een laag kredietrisico.

Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bij NN Investment Partners: “Het monetaire beleid in ontwikkelde landen zal naar verwachting geleidelijk verkrappen en dat kan van invloed zijn op de rendementen op vastrentende beleggingen. Beleggers die een dergelijke risicofactor willen beperken, zullen de strategie van het Fonds aantrekkelijk vinden. Deze is gericht op het genereren van stabiele inkomsten, met weinig volatiliteit en een laag kredietrisico.”

Het Fonds belegt in schuldinstrumenten van overheden en bedrijven in opkomende markten die zijn uitgegeven in harde valuta (uitgedrukt in USD). De gemiddelde duration ligt tussen de één en drie jaar, de gemiddelde kredietrating is Investment Grade en de gemiddelde yield bedraagt bijna 4%.

Het nieuwe product maakt deel uit van het uitgebreide assortiment aan EMD-fondsen van NN IP, dat al 25 jaar (sinds 1993) actief is in het beheren van EMD-portefeuilles.

Annemieke Coldeweijer, Portfolio Manager EMD Corporate Debt in Den Haag, en Jared Lou, Portfolio Manager EMD Hard Currency in New York, zullen het Fonds samen beheren. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van de beleggingskennis van de 20 leden van het EMD-team, dat een vermogen van meer dan USD 10 miljard onder beheer heeft.

Opkomende markten zijn in de afgelopen kwarteeuw economisch gezien sterk vooruitgegaan en bieden voor een breed scala aan beleggers aantrekkelijke rendementsmogelijkheden. Ze maken een inhaalslag ten opzichte van de ontwikkelde wereld en hun reële bbp-groei is weer beter dan die van ontwikkelde markten. Hoewel de standaarden binnen opkomende markten zijn verbeterd, vragen internationale beleggers nog steeds aanzienlijke premies ten opzichte van obligaties uit ontwikkelde markten.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) is een subfonds van NN (L) (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) (SICAV) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Geselecteerde share classes van het sub-fonds zijn geregistreerd in Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen en Nederland.

Download het artikel hieronder:


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Marcelo is Hoofd van de EMD Boutique van NN Investment Partners.

2013-2015 Portefeuillemanager, EMD Local Currency-strategieën, ING IM

2012-2013 Hoofd Emerging Market Sovereign Debt en Local Currency bij Voya Financial (voorheen ING IM USA)

2008-2011 Senior Portefeuillemanager in het EMD-team van ING IM USA

2005-2008 Chief Investment Officer bij ING IM Brazilië (Sulamerica Investimentos)

2002-2005 Portefeuillemanager Fixed Income bij Sulamerica Investimentos

1996-2002 Trader en Portefeuillemanager bij Sulamerica (Brazilië)

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder

Bachelor Economie en Accounting, Universiteit van Sao Paulo (Brazilië)

Toon meer

Toon meer