NN Investment Partners lanceert NN (L) Global Convertible Bond fund

09-05-18

• Met de introductie van het NN (L) Global Convertible Bond fonds (‘het Fonds’) verbreedt NN Investment Partners (NN IP) haar aanbod op het gebied van converteerbare obligaties. • Het Fonds biedt beleggers gediversifieerde en schaalbare exposure naar deze categorie, zonder afbreuk te doen aan de kredietkwaliteit. • Het Fonds is een aanvulling op het bestaande NN (L) Global Convertible Opportunities fonds (‘het Opportunities-fonds’) dat in april 2018 zes jaar bestond.

In een klimaat van monetaire verkrapping en toenemende volatiliteit op aandelen vragen internationale beleggers steeds sterker om exposure naar converteerbare beleggingen. Het Fonds, dat officieel werd gelanceerd op 23 april 2018, biedt hiervoor een oplossing. Het potentiële aandelenrendement met een beperkter neerwaarts risico en de lage exposure naar rentes maken converteerbare obligaties aantrekkelijk. Het nieuwe Fonds is afgestemd op klanten die op zoek zijn naar een gediversifieerde converteerbare exposure.

Het Fonds wordt beheerd door het Global Convertible Strategies-team van NN IP. Het maakt gebruik van de bestaande effectenselectie- en kredietprocessen van het team en houdt daarbij een sterke focus op liquiditeit en diversificatie. Het Fonds streeft naar een jaarlijkse bruto outperformance van 1% ten opzichte van zijn benchmark (de Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index).

Het vlaggenschip NN (L) Global Convertible Opportunities, dat in april 2018 zes jaar bestond, onderstreept de kracht van NN IP op het gebied van beleggen in converteerbare obligaties. Het Opportunities-fonds is op dit moment* USD 1.3 miljard groot en heeft sinds de introductie een rendement behaald van 65,7% versus 40,1% voor de benchmark (de Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index). Het nieuwe Fonds combineert een selectie van de meest liquide effecten in het Opportunities-fonds met een benchmarkselectie op basis van krediet-, liquiditeits- en ESG**-factoren. Zo streeft het Fonds naar een gediversifieerde en schaalbare exposure naar de beleggingscategorie. Na de lancering van het Fonds ontving het direct een aanzienlijke investering van een bestaande institutionele convertible bonds klant, een onderschrijving van de capaciteiten van NN IP. Het totale beheerde vermogen in converteerbare obligaties bedraagt USD 1,5 miljard.

Ivan Nikolov, Senior Portfolio Manager, Global Convertible Strategies bij NN Investment Partners: “Converteerbare obligaties profiteren van aandelenrendementen bij minder volatiliteit en een lage effectieve duration. Dat maakt ze zeer geschikt in het huidige klimaat, dat wordt gekenmerkt door een verkrappend monetair beleid en volatiele aandelenmarkten. Via ons nieuwe Fonds kunnen beleggers via een gedisciplineerd en gediversifieerd beleggingsproces profiteren van de belangrijkste voordelen van de categorie.”

NN (L) Global Convertible Bond fonds en NN (L) Global Convertible Opportunities fonds zijn subfondsen van NN (L) (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) (SICAV) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. De fondsen zijn genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

* per 30 april 2018
** ESG – Environmental, Social and Governance (milieu-, sociale en governance-factoren)

Download het artikel hieronder:


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Ivan Nikolov

Ivan Nikolov

Senior Portfolio Manager

Ervaring sinds 2008

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Ivan is Senior Portefeuillemanager Converteerbare Obligatie-strategieën bij NN Investment Partners

2011-2015 Beleggingsmanager Obligaties – Converteerbare obligaties, Aberdeen Asset management, Londen

2010-2011 Trader/Sales, Institutioneel, Converteerbare Obligaties, KNG Securities, Londen

2008-2010 Junior Trader, Convertible Arbitrage/Tailprotect, Pine River Capital Management, Londen/Hongkong

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder sinds 2013

Certificaat Beleggingsmanagement (2012)

Master (Hons) Economie en Management (2008), Oxford University

Toon meer

Toon meer