NN Investment Partners opnieuw A+ toegekend door Principles for Responsible Investment

24-07-18

NN Investment Partners (NN IP) heeft opnieuw de hoogst mogelijke score gekregen voor strategie en bestuur op het gebied van verantwoord beleggen en ESG-integratie. De Principles for Responsible Investment (PRI) heeft op deze onderdelen een score van A+ toegekend en bevestigt daarmee de koploperspositie van NN IP. NN IP is sinds 2008 ondertekenaar van de PRI en sinds 1999 actief in verantwoord beleggen.

Adrie Heinsbroek, Principal Responsible Investment bij NN Investment Partners, licht toe: “We zijn erg trots op de A+ score voor onze strategie en bestuur op het gebied van verantwoord beleggen en ESG-integratie. Deze maximale score onderstreept het strategische belang van verantwoord beleggen en ESG-integratie binnen NN IP, en onze betrokkenheid bij het onderwerp. Deze score en prestaties laat aan onze klanten zien dat we ons niet alleen hard maken voor verantwoord beleggen, maar dat verantwoord beleggen ook duidelijk geïntegreerd is in ons beleggingsproces en onze portefeuilles.”

NN IP kreeg zowel A als A+ scores voor de Active Ownership-modules. Dit betekende een lichte verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor behoort NN IP nu in deze categorie tot de hoogst scorende vermogensbeheerders wereldwijd die de PRI hebben ondertekend. In de subcategorie Equity Investments and Corporate Non-Financial Fixed Income kreeg NN IP een score van A+ voor zijn robuuste screeningmethoden en het proces van ESG-integratie in de beleggingsanalyse.

Adrie Heinsbroek vervolgt: “We moeten nu echter niet voldaan achteroverleunen, maar blijven verbeteren. De integratie van ESG-factoren in beleggingsprocessen is een belangrijke basis, maar het wordt steeds belangrijker om een toegewijde, verantwoordelijke belegger te zijn, ook binnen de PRI-beoordeling. Je moet laten zien dat je je principes ook in daden kunt omzetten. We zijn actief in gesprek met de bedrijven waarin we beleggen en oefenen onze stemrechten uit in overeenstemming met onze beleggingsovertuigingen. De beoordeling van dit jaar onderstreept onze vooruitgang, maar laat tegelijkertijd zien dat we nog verder kunnen verbeteren. We streven naar de hoogste score in alle beleggingscategorieën en willen onze klanten volledige toegang bieden tot onze capaciteiten en expertise.”

De PRI is ‘s werelds toonaangevende pleitbezorger voor verantwoord beleggen. Het netwerk is opgericht in 2005 en is bedoeld voor een beter begrip van de beleggingsimplicaties van milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) en ondersteunt zijn internationale ondertekenaars bij het integreren van deze factoren in hun beleggingsbeslissingen en eigendomsbeslissingen. De PRI is volledig onafhankelijk.

Download het artikel hieronder:


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Adrie Heinsbroek

Adrie Heinsbroek

Principal Responsible Investment

Ervaring sinds 1998

Toon meer