NN Investment Partners sluit zich aan bij Climate Action 100+

12-12-17

Om de beleggerswaarde op de lange termijn te verbeteren en aan te zetten tot positieve verandering op het gebied van duurzaamheid, is NN Investment Partners (NN IP) sinds 2016 actief in gesprek over klimaatrisico’s met bedrijven in de nutssector. NN IP doet dit nu ook in de chemiesector door zich aan te sluiten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+.

Climate Action 100+ is een nieuw, vijfjarig beleggersinitiatief om in gesprek te gaan met de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Dit moet zorgen voor minder uitstoot, betere klimaatgerelateerde financiële toelichtingen en een betere governance rond klimaatverandering. In de top 100 bedrijven zitten de grootste wereldwijde emittenten van broeikasgassen. De lijst omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijven in de sectoren olie & gas, elektriciteit en transport.

Als onderdeel van het initiatief zal NN IP actief de dialoog aangaan en samenwerken met drie grote bedrijven in de chemiesector waarin ze belegt. Zij moeten de risico’s minimaliseren en openbaar maken, en de mogelijkheden die klimaatverandering biedt optimaliseren. NN IP zal daarnaast andere beleggers ondersteunen bij hun dialoog in de sectoren olie & gas en mijnbouw. Via dit initiatief geeft de vermogensbeheerder invulling aan haar engagement, zoals opgenomen in de Global Investor Statement on Climate Change van de klimaatconferentie van Parijs in 2015. Er is een engagementagenda opgesteld voor alle bedrijven in het initiatief en elk jaar wordt een voortgangsverslag gepubliceerd.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “Als grote internationale vermogensbeheerder weten we dat klimaatrisico’s voor veel bedrijven van groot belang zijn. De aankondiging van vandaag laat zien dat we er alles aan doen om de aandeelhouderswaarde te vergroten en tegelijkertijd een verantwoordelijke belegger zijn op de financiële markt van vandaag. We zijn hier eind jaren negentig al mee begonnen. Via initiatieven zoals Climate Action 100+ gaan we de wereldwijde uitdagingen van klimaatverandering aan.”

De aankondiging van vandaag onderstreept de inzet van NN IP op het gebied van verantwoord beleggen, de integratie van milieu-, maatschappelijke en governance-factoren (ESG) en actief aandeelhouderschap. Deze focus zal onze klanten op verschillende manieren ten goede komen. Als we voorop blijven lopen als het gaat om ESG-onderzoek, integratie en corporate governance, dan draagt dit bij aan optimale beleggingsvoorstellen voor onze klanten. Door aan te sluiten bij het programma van Climate Action 100+ versterken we onze focus op actief aandeelhouderschap en engagement, een belangrijk onderdeel van verantwoord beleggen.

Climate Action 100+ is vandaag officieel gelanceerd in Parijs, precies twee jaar na het Klimaatakkoord van Parijs. In dit nieuwe initiatief bundelen diverse regionale beleggersplatforms voor klimaatverandering, zoals de Europese Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), de krachten, in samenwerking met de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI). NN Group is sinds juni 2017 lid van de IIGCC en sinds 2008 van de PRI.

Meer details zijn te vinden op de website van het initiatief: www.climateaction100.org.

Download het artikel hieronder:


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Chief Investment Officer of NN Investment Partners

Ervaring sinds 1998

Ervaring in het bedrijfsleven: Valentijn heeft aanzienlijke ervaring in de financiële dienstverlening en begon in 1999 bij deze organisatie. Voordat hij Chief Investment Officer werd, was Valentijn Chief Strategist en Head of Multi-Asset van 2013 tot 2017 en daarvoor was hij Head of Strategy binnen Multi-Asset van 2010 tot 2013. Hij is de woordvoerder van NN IP en verschijnt geregeld bij klantevents en in de media.

Opleiding: Valentijn van Nieuwenhuijzen heeft een Master in Economie van de Universiteit van Amsterdam.

Toon meer

Toon meer