NN Investment Partners versterkt haar Alternative Credit team

14-12-17

• Eric Verret is aangesteld als Head of Corporate Loans in het Alternative Credit team van NN Investment Partners (NN IP) • Het Alternative Credit Investment Committee van NN IP is uitgebreid met twee onafhankelijke en externe leden • NN IP blijft haar expertise in Alternative Credit uitbreiden, gezien het toenemende belang van Alternative Credit voor de klan

NN IP heeft het Alternative Credit team versterkt met de komst van Eric Verret. Hij is als Head of Corporate Loans verantwoordelijk voor alle strategieën op het gebied van bedrijfsleningen en voor de uitvoering van een veelomvattende beleggingspropositie voor de acquisitie van leningen. NN IP heeft haar expertise op het gebied van Alternative Credit de laatste tijd gericht uitgebreid, gezien het toenemende belang van deze beleggingscategorie voor haar klanten.

Eric Verret (CFA) heeft een MBA van INSEAD en een graad in de rechten van de Laval University in Canada. Hij heeft 13 jaar voor GE Capital gewerkt in verschillende seniorrollen en heeft daar veel ervaring op de internationale markt voor schuldkapitaal en in corporate banking opgedaan. In zijn laatste functie was Eric zakelijk leider voor een divisie van GE Capital in Londen. Hij gaf leiding aan een team dat zich richtte op de creatie en structurering van leningen ter financiering van aankopen van Europese leningenportefeuilles door financiële investeerders. Daarvoor had hij diverse andere functies bij GE Capital, waaronder Managing Director, Business Development en Capital Markets. Hiervoor werd een leningenfonds gecreëerd tussen GE Capital en Mubadala Development Corporation in Abu Dhabi om wereldwijd te beleggen in asset-based- en leveraged finance loans. Voordat hij voor GE Capital ging werken, was Eric vijf jaar lang kapitaalmarkt- en effectenadvocaat voor Clifford Chance in Londen en werkzaam bij diverse advocatenkantoren in Canada.

Gabriella Kindert, Head of Alternative Credit bij NN Investment Partners: “Met deze aanstelling laat NN IP zien dat ze veel belang hecht aan Alternative Credit-strategieën en hun sterke en groeiende rol in de strategische asset mix in een portefeuille. We breiden ons Alternative Finance Team uit vanwege de toenemende belangstelling voor deze sector en zijn erg blij met de komst van Eric Verret. Zijn jarenlange ervaring in corporate banking en op internationale markten voor schuldkapitaal zal gezien onze groeiende propositie zeer waardevol zijn.”

Twee nieuwe leden treden toe tot het Alternative Credit Investment Committee.

NN IP heeft met dr. Uwe Seedorf en Hein Brand tevens twee onafhankelijke, externe leden toegevoegd aan het Alternative Credit Investment Committee. Zij zullen een bijdrage leveren aan NN IP’s besluitvormingsproces rond kredietrisico, naast de bestaande leden Han Rijken, Patrick den Besten en Gabriella Kindert (voorzitter).

Uwe Seedorf was Chief Credit Risk Officer bij GE Capital en vervulde sinds zijn indiensttreding in 2001 een aantal seniorfuncties binnen GE Capital. Daarvoor was Uwe bij Dresdner Bank in dienst, als specialist in gestructureerde en projectfinanciering. Uwe heeft een MBA en een PhD in Finance en Accounting en is al 28 jaar manager binnen gereguleerde financiële entiteiten in EMEA/Opkomende Markten en Noord- en Zuid-Amerika. Uwe heeft tevens diverse functies vervuld in raden van commissarissen van drie Europese banken. Hij heeft ervaring op het gebied van krediet- en operationeel risicobeheer, sales, syndicatie, work-outs en inningen.

Hein Brand, het tweede nieuwe lid van het Alternative Credit Investment Committee van NN IP, heeft meer dan 30 jaar seniorervaring in kredietrisico, zowel in commerciële als in risk-functies, die hij vooral heeft opgedaan bij ING en Shell. Van 2009 tot 2016 was Hein CEO van ING Real Estate, nadat hij in 2001 lid was geworden van het managementteam voor commercial banking van ING. Daarvoor gaf hij leiding aan het Credit Risk Management Team bij ING, dat ook verantwoordelijk was voor kredietherstructurering. Vanuit tal van topfuncties bij grote Nederlandse bedrijven, met een sterke focus op vastgoed, heeft Hein veel kennis van commercieel vastgoed opgebouwd, zowel op het gebied van sales als vermogensbeheer. Hein heeft daarnaast bestuursfuncties vervuld in diverse raden van toezicht en advies.

Gabriella Kindert, Head of Alternative Credit bij NN Investment Partners: “Uwe Seedorf en Hein Brand versterken ons Alternative Credit Investment Committee met hun ervaring en nieuwe inzichten. We zijn vereerd met de komst van deze experts. We zijn overtuigd van het belang van een sterke kredietfunctie in Alternative Credit. De gevarieerde en diepgaande kennis die zij aan de beleggingsbeslissingen van NN IP toevoegen, zal bijdragen aan onze ambitie om nummer één te worden in Alternative Credit.”

Download het artikel hieronder:


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Gabriella Kindert

Gabriella Kindert

Toon meer