NN (L) First Class Multi Asset fonds doorbreekt 1 miljard euro grens

20-12-18

Het NN (L) First Class Multi Asset fonds (FCMA) van NN Investment Partners (NN IP) heeft onlangs de mijlpaal van één miljard aan beheerd vermogen gepasseerd. Het fonds volgt een wereldwijd gediversifieerde strategie gericht op vermogensgroei op de lange termijn en speelt actief in op veranderende marktomstandigheden. FCMA biedt een alles-in-één multi-asset-oplossing met veel aandacht voor risicobeheersing en het voorkomen van negatieve verrassingen.

FCMA werd in oktober 2011 gelanceerd door het Multi Asset team, nu onder leiding van Ewout van Schaick. Bij de introductie had het fonds EUR 475 miljoen onder beheer; sindsdien is het meer dan verdubbeld in omvang en zijn in het fonds een gediversifieerde klantengroep en wereldwijde inflows vertegenwoordigd.

Multi-asset-oplossingen hebben meer flexibiliteit om in te spelen op veranderende omstandigheden, voor beleggers een aantrekkelijke optie wanneer er sprake is van marktvolatiliteit. FCMA heeft zich vaak bewezen in tijden van onrust op de markten en onder moeilijke omstandigheden, zoals tijdens de kredietcrisis en bij schommelingen in de olieprijs. Zelfs in periodes waarin wereldwijde aandelen zeer negatieve resultaten lieten zien, wist het fonds grote negatieve uitschieters te voorkomen. Dankzij een consistente focus op risicobewust beleggen, is FCMA sterk gepositioneerd om beleggers bij te staan in het bereiken van hun financiële doelen.

Niels de Visser, Senior Portfolio Manager bij NN Investment Partners: “FCMA probeert met een flexibele aanpak goed te blijven presteren, ongeacht de marktomstandigheden. Precies wat nodig is nu de markten onder druk staan van bijvoorbeeld Brexit, handelsconflicten, Italië en centrale banken-beleid.

“We zijn verheugd met de 1 miljard-mijlpaal. We denken echter dat er nog meer in het vat zit. Met een positief basisscenario voor de wereldwijde economische groei, zien we uit naar meer hoogtepunten met FCMA in de komende jaren.”

Het NN (L) First Class Multi Asset fonds is een subfonds van NN (L) SICAV, gevestigd te Luxemburg. NN (L) (SICAV) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Download het artikel:

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Niels de Visser

  Niels de Visser

  Senior Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolios

  Ervaring sinds 1996

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2011-heden Niels is Senior Portefeuillemanager binnen de Multi-Asset Boetiek van NN Investment Partners. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van multi-asset-strategieën

  2009-2011 Senior Beleggingsstrateeg en Fiduciair Manager bij F&C Investments in Nederland

  2005-2009 Hoofd Vastrentende Tactische Assetallocatie bij Lombard Odier in Nederland

  2000-2005 Portefeuillemanager Vastrentende Waarden bij Lombard Odier in Nederland

  1997-2000 Kwantitatief Analist bij Lombard Odier in Nederland

  1996-1997 Consultant bij Hewitt Associates

  Diploma’s en kwalificaties

  DSI-geregistreerd

  CFA charterholder

  Master Econometrie (1996), Vrije Universiteit Amsterdam

  Toon meer

  Toon meer