NN (L) Patrimonial Balanced: succes in turbulente jaren

08-02-18

Sinds 2008 heeft het Multi-Asset team van NN Investment Partners het NN (L) Patrimonial Balanced fonds onder beheer. Al meer dan vijf jaar op rij krijgt het fonds 4 of 5 Morningstar sterren. De stabiliteit van het team, de jarenlange ervaring van de teamleden en de continue drive om te leren en te innoveren zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan dit succes. Het team heeft zich in deze periode dan ook sterk ontwikkeld en kan zich meten met de besten in de industrie.

Het fonds wordt beheerd door Jan Kvapil en Siu-Kee Chan. Zij zijn onderdeel van het Multi-Asset team dat bestaat uit twaalf portfoliomanagers en zes strategen. In Europa is het een van de grotere Multi-Asset teams, dat een sterk track record heeft opgebouwd. Siu-Kee Chan kijkt terug op de ontwikkelingen van het fonds in de afgelopen jaren? Hoe heeft het fonds zich gehouden ondanks de economisch turbulente jaren en wat is de strategie voor de toekomst?

Net fund performance and overall Morningstar rating

(Patrimonial Balanced, P-Cap)

Bron: Morningstar 16-1-2018 (Please note that past performance is not a reliable indicator of future results)

Siu-Kee Chan, Senior Portfolio Manager Multi-Asset bij NN Investment Partners: “Om als Multi-Asset team snel op veranderende marktomstandigheden in te kunnen spelen, is het belangrijk om te blijven leren en te innoveren. Zo hebben we de afgelopen jaren onze kennis uitgebreid op het gebied van het analyseren van  sentimentsindicatoren waarbij gelet wordt op beleggersgedrag, -emotie en -positionering. We hebben twee indicatoren ontwikkeld die de emotie in de markt weergeven. Deze worden gebaseerd op data vanuit sociale media en digitale professionele nieuwsmedia. Het combineren van de sentimentsanalyse en economische fundamentele analyse, geeft ons beter inzicht in de financiële markten en stelt ons in staat beleggingskansen in een vroeg stadium te identificeren.”

Ondanks een aantal economisch turbulente jaren, zijn de prestaties van het fonds stabiel en consistent gebleven. Chan verklaart: “Stabiliteit en consistentie zijn voor velen misschien saaie begrippen, maar voor ons als beleggingsspecialist zijn het kernwaarden. Het betekent namelijk dat we waarde hebben kunnen toevoegen, ondanks alle turbulentie op de markten. Wanneer we terugkijken op de afgelopen tien jaar, valt het op dat het fonds het goed heeft gedaan rond speciale gebeurtenissen. Zo hebben we ingezet op het ‘search for yield’ thema in de periode vlak na de eurocrisis, toen de ECB begin 2013 haar ‘long-term refinancing operations’ aankondigde. Meer recente voorbeelden zijn de beschermingsconstructies die we hebben opgezet vlak voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen. Uiteindelijk hebben we vaak de juiste beslissingen gemaakt, waardoor de performance goed was en het fonds momenteel vijf Morningstar sterren heeft verdiend.  Uiteraard is dit een momentopname, van prestaties uit het verleden in een oneindig spel. Daarom is het belangrijk het vizier op de toekomst te houden.”

Het NN (L) Patrimonial Balanced fonds wordt gemanaged door een sterk team met een bewezen proces, dat goed weet in te spelen op wat gaat komen. Chan licht toe: “Op dit moment ligt de nadruk op strategieën die passen in een meer volwassen stadium in de economische cyclus. Wereldwijd draait de economie sterk en we verwachten hogere rentes als gevolg van centrale banken die langzaam hun monetaire beleid zullen normaliseren. In een dergelijke omgeving hebben we een voorkeur voor aandelen en zijn we voorzichtig met posities met renterisico. Dit komt ook tot uiting in onze sectorpositionering binnen aandelen, waarin we cyclische sectoren en de financiële sector prefereren. Ik kijk met vertrouwen uit naar de toekomst.”

NN (L) Patrimonial Balanced is een subfonds van NN (L) Patrimonial (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) Patrimonial beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Diverse aandelenklassen van het sub-fonds zijn momenteel geregistreerd in Luxemburg, Nederland, Hongarije, Frankrijk, Griekenland, Belgie, Spanje, Zweden, Peru, Chili en Oostenrijk.

Download the article:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Siu Kee Chan

Siu Kee Chan

Senior Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolios

Ervaring sinds 2000

Ervaring in het bedrijfsleven

2007-heden Siu-Kee is Senior Portefeuillemanager binnen de Multi-Asset Boetiek van NN Investment Partners. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van diverse multi-strategie-portefeuilles

2004-2007 Portefeuillemanager in het in Londen gevestigde team voor het beheer van vastrentende fondsen, verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de ABN AMRO Absolute Return Fixed Income Fondsen

2000-2004 Performance Analist bij ABN AMRO

2001 Management Traineeship bij ABN AMRO

Diploma’s en kwalificaties

Bachelor Financiële Economie (2000),

Universiteit van Amsterdam Bedrijfseconomie (1999),

Business School of Economic Studies, Amsterdam

Toon meer

Toon meer