Verkopen van volatiliteit blijft lonen

14-06-18

Na jaren van stabiliteit keerde de volatiliteit in februari 2018 terug op de markten. Hierdoor moesten beleggers met shortposities op volatiliteit forse verliezen verwerken. Veel beleggers trokken daarop de doelmatigheid van zo’n strategie in twijfel. NN Investment Partners (NN IP) laat echter zien dat het systematisch verkopen van volatiliteit aantrekkelijk is, zowel in periodes van hoge als periodes van lage volatiliteit. In beide scenario’s zijn op de lange termijn de verwachte opbrengsten namelijk groter dan de verliezen.

De betere economische omstandigheden en een accommoderend beleid maakten het afgelopen jaar tot het minst volatiele jaar in decennia. De combinatie van een daling van de ‘angstindex’ VIX naar een historisch dieptepunt en een positieve volatiliteitsrisicopremie (het positieve verschil tussen de impliciete volatiliteit die is ingeprijsd in opties en de gerealiseerde volatiliteit, VRP), maakt het verkopen van volatiliteit een bijzonder lonende strategie. Echter in 2018 keerde de volatiliteit hard terug. Op 5 februari zorgden hogere inflatieverwachtingen en het schrikbeeld van nog meer renteverhogingen door de Federal Reserve voor de grootste beweging van de VIX ooit. Dit betekende het einde van XIV (een beursgenoteerd fonds dat short volatiliteit ging en werd gesloten na een enorme koersval) terwijl een vergelijkbare ETF (SVXY) bijna 90% van zijn waarde verloor.

NN IP verwacht echter dat er een positieve VRP blijft bestaan en dat het systematisch verkopen van impliciete volatiliteit (de volatiliteit die is ingeprijsd in opties) dus aantrekkelijke rendementen blijft opleveren. Reden hiervoor is dat kopers van de impliciete volatiliteit bereid blijven om een premie te betalen omdat ze daarmee risico’s van hun balans kunnen halen. Het kopen van volatiliteit is in die zin vergelijkbaar met het kopen van een verzekering: ondanks dat dit naar verwachting een verlies genereert sluiten mensen toch een verzekering af om voor hen ongewenste risico’s af te dekken.

Stan Verhoeven, Senior Portfolio Manager Factor Investing bij NN Investment Partners, onderzocht het historische verschil tussen de impliciete en de gerealiseerde volatiliteit van 1990 tot en met 2018. Hieronder vielen zowel perioden van lage volatiliteit als marktverstoringen, zoals de wereldwijde financiële crisis en de recente koersval op 5 februari. Het verschil - en dus het rendement dat werd gegenereerd door de verkoop van de impliciete volatiliteit – bleek in 86% van de gevallen positief te zijn en over de gehele periode gemiddeld 4% te bedragen. Dit laat zien dat kopers van volatiliteit systematisch overcompenseren. Verder onderzoek toonde aan dat het niveau van de volatiliteit geen indicatie is voor toekomstige verwachte rendementen, en dat het verkopen van volatiliteit zowel in stabiele als meer volatiele markten aantrekkelijk is gebleken.

“Het verkopen van volatiliteit gaat op de korte termijn gepaard met aanzienlijke risico’s, maar op de lange termijn biedt de winst naar verwachting voldoende compensatie voor toekomstige staartrisico’s, dit  ongeacht het niveau van de volatiliteit op dat het moment van handelen. Het is daarom beter om niet te proberen in te spelen op het eerstvolgende staartrisico (tenzij je de beschikking hebt over een glazen bol), maar om naar de lange termijn te kijken en de bijbehorende risico’s te beheren door te beleggen in een bredere reeks van diversifiërende factoren.”

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Stan Verhoeven

Stan Verhoeven

Portfolio Manager, Factor Investing & Solutions

Ervaring sinds 2007

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Stan is Portefeuillemanager Systematische Strategieën (Multi-Asset) bij NN Investment Partners

2012-2014 Multi-Asset Researchanalist bij PGGM, verantwoordelijk voor het onderzoek naar alternatieve risicopremies

2011-2012 Structurer Multi-Asset-derivaten bij RBS, Londen

2007-2011 Kwantitatief Analist en Trader in (Exotische) Derivaten bij Kempen & Co, Amsterdam

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder

CAIA

Master Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Toon meer

Toon meer