Alternative Credit

Alternative Credit biedt meer dan rendement

 • Streeft naar yields van 50 tot 125 basispunten boven vergelijkbare obligatiebeleggingen, bij een vergelijkbaar of beter risicoprofiel
 • Toegang tot categorieën waarin niet via traditionele instrumenten kan worden belegd. Dit zorgt voor extra diversificatie
 • Risico’s kunnen worden beperkt met documentatie op maat, wat neerwaartse bescherming biedt
 • Langlopende beleggingen met voorspelbare cashflows, zoals hoogwaardige infrastructuurschuld, zijn zeer geschikt voor de matching van verplichtingen
 • Verschillende kenmerken, zoals looptijd, coupontype en afschrijving, bieden een breed scala aan bouwstenen voor de samenstelling van de portefeuille

De jarenlange ervaring van NN IP biedt hoogwaardige toegang tot een beleggingscategorie met aanzienlijke toetredingsdrempels.


De pluspunten van Alternative Credit

Waarom wij mogelijkheden zien
 • Om een behoorlijke yield op hun portefeuilles te behalen, zijn beleggers meer kredietrisico gaan nemen. Voor veel beleggers is het wellicht beter om een bepaalde hoeveelheid liquiditeit op te geven in ruil voor hogere yields.
 • Alternative Credit - of illiquide leningen, of alternatieve vastrentende waarden - biedt een lagere liquiditeit en hogere yields, in combinatie met betere neerwaartse bescherming.
 • De banken trekken zich terug van de kapitaalmarkten en institutionele beleggers kunnen dit gat opvullen.
 • Op deze markt kunnen de steeds belangrijker wordende milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) worden opgenomen in documentatie op maat en gedurende de gehele beleggingsperiode nauwlettend worden gevolgd.

Hoe benut NN IP deze mogelijkheden?
 • Bij NN IP selecteren we beleggingen met grote zorg, waarbij we keus hebben uit een breed scala aan mogelijkheden uit ons uitgebreide netwerk.
 • We hebben een betrouwbaar Alternative Credit-platform, met juridische en risicoafdelingen en portefeuillemanagers, maar bijvoorbeeld ook administratieve expertise. Hierdoor kunnen we al onze capaciteiten benutten en namens andere institutionele klanten beleggen.
 • NN IP is geworteld als vermogensbeheerder van een grote verzekeraar. Zodoende richten we ons op marktsegmenten met risicoprofielen die passen bij de voorkeuren en doelen van aangesloten verzekeraars.

Wat zijn de voordelen voor onze klanten?
 • Het verruilen van staatsobligaties of investment-grade bedrijfsobligaties voor Alternative Credit met een vergelijkbaar risicoprofiel biedt een extra yield van 50-125 basispunten.
 • Alternative Credit met een lange looptijd en voorspelbare cashflows is zeer geschikt voor de matching van verplichtingen.
 • Sommige Alternative Credit-strategieën bieden een variabele coupon met een ondergrens, als bescherming tegen negatieve rentes.
 • De wanbetalingspercentages zijn relatief laag en de terugvorderingspercentages relatief hoog, wat leidt tot lagere afschrijvingen.
 • De lage volatiliteit van de marktwaarde als gevolg van de mark-to-model-waardering maakt de portefeuille minder gevoelig voor het marktsentiment en biedt een stabiele contante yield.
 • De markt voor Alternative Credit biedt een schaalbaar alternatief voor staatsobligaties en zeer solide bedrijfsobligaties.

Waarom NN Investment Partners?
 • De ervaren Alternative Credit-teams van NN IP zijn betrouwbare partners voor marktspelers in het topsegment. Ze hebben aanzienlijke volumes belegd en een wereldwijd netwerk opgebouwd.
 • Onze teams staan vooraan bij transacties en staan stevig bij onderhandelingen over parameters. Hierdoor kunnen ze deals zorgvuldig selecteren.
 • Door onze ervaring met beleggen voor grote institutionele klanten kunnen we beleggers voorzien van deskundig advies en context over de positieve impact van Alternative Credit op portefeuille-optimalisatie, de matching van verplichtingen en wettelijke kapitaalvereisten.
 • Grote interne expertise op gebieden die essentieel zijn voor Alternative Credit, zoals juridisch advies en risicobeheer.
 • Sterke operationele infrastructuur met een trackrecord van meer dan 20 jaar in private loans.Onze Alternative Credit-strategieën


*Momenteel alleen beschikbaar in het Engels