Multi-Asset

De argumenten voor Multi-Asset

Zwakkere groeitrends, de vergrijzing en historisch lage obligatierentes zorgen voor een wereld vol uitdagingen voor institutionele beleggers. Pensioenfondsen en verzekeraars hebben een gezond rendement nodig om hun “beloftes” aan klanten waar te kunnen maken, maar worden geconfronteerd met een tijd waarin aantrekkelijke rendementen schaarser zijn dan ooit. Bovendien heeft strengere regulering het kansenspectrum voor institutionele vermogensbeheerders verder verkleind.

In deze uitdagende omgeving bieden multi-asset oplossingen een effectieve manier voor het omgaan met onzekerheid, terwijl hiermee tegelijkertijd kansen kunnen worden benut, op een risicobewuste manier. Multi-asset oplossingen bieden toegang tot een transparante beleggingsbenadering die gebruik maakt van meerdere, wereldwijd gediversifieerde rendementsbronnen. Ook kunnen ze eenvoudig worden uitgevoerd door het gebruik van liquide instrumenten die voor maximale flexibiliteit zorgen voor zowel klanten als portefeuillemanagers. Dit resulteert erin dat deze beleggingsstrategieën institutionele beleggers helpen bij het aanpassen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Van cruciaal belang hierbij is dat multi-asset oplossingen meer soliditeit bieden in periodes van stress dan de meeste andere beleggingsalternatieven.

Het beste antwoord op de huidige beleggingsonzekerheid is een sterkere focus op absolute return-doelen en de totale risicokarakteristiek van portefeuilles. Robuuste portefeuilles die onverwachte schokken beter dan in het verleden kunnen verwerken, worden gecreëerd door managers die begrijpen hoe de complexiteit van de huidige omgeving, leidt tot onzekerheid die niet eenvoudig uit te drukken is in een traditioneel “risicocijfer”. Tegelijk dient er op een rigoureuze en innovatieve manier ingespeeld te worden op de kansen die deze onzekerheid creëert, door zowel gebruik te maken van ervaring in de markten, als van een open-minded manier van denken in teamverband.

Door het omarmen van deze overtuigingen en het continu leren en aanpassen in een voortdurend veranderende wereld, biedt NN IP institutionele beleggers een betrouwbare, aantrekkelijke en comfortabele toegang tot de mondiale markten en de toekomstige rendementen die deze kunnen opleveren.


Hoe kunnen institutionele investeerders profiteren van Multi-Asset?

Flexibiliteit - Multi-asset fondsen zijn alles-in-één oplossingen die eenvoudig toegang bieden tot een grote verscheidenheid aan rendementsbronnen, met een grotere flexibiliteit, robuustheid en liquiditeit dan de meeste “Alternatives”. Onze multi-asset strategieën zijn ontworpen om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden.

Focus op return - Multi-asset oplossingen voldoen aan de behoefte van de klant aan relatief stabiele rendementen met een pure focus op absolute of total return, binnen duidelijk gedefinieerde risicoparameters en een sterke focus op drawdown-management.

Geloofwaardigheid - Wat we zeggen, is wat we doen. De visies die we naar buiten brengen ten aanzien van de wereldeconomie en assetallocatie, zijn volledig in lijn met de positionering in onze multi-asset oplossingen. Dit zorgt voor geloofwaardigheid van de visies die we delen met klanten.


Partnerschap - Onze standpunten en expertise kunnen ook worden gedeeld in een meer op maat gesneden concept met de klant, om zo een echt partnerschap te creëren. Onze ervaring met het beheren van multi-asset strategieën stelt ons in staat om klanten te begeleiden bij tactische assetallocatie-beslissingen en bij uitdagingen rond instrumentselectie/portefeuilleconstructie, daarbij rekening houdend met reguleringseisen en specifieke eisen van de klant.


Diversificatie - Multi-asset oplossingen zijn een sterk diversificatiemiddel voor institutionele beleggers en kunnen een alternatief bieden voor traditionele defensieve vastrentende belangen. De gerealiseerde volatiliteit van risicobewuste multi-asset strategieën in de afgelopen jaren, is vergelijkbaar met die van obligatieportefeuilles, maar vooruitkijkend is de geschatte risicospreiding van vastrentende portefeuilles veel meer neerwaarts gericht.


Innovatie - Onze beleggingsbenadering kenmerkt zich door permanente kennisuitbreiding en versterking, zowel ten aanzien van het beheer van portefeuilles als het ontwerp van nieuwe producten. Dit komt tot uitdrukking in het gebruik van Big Data (social media, digitaal nieuws), het inbedden van ESG-criteria, een focus op het genereren van inkomsten, en het toepassen van factorbeleggen op multi-asset gebied.

Innovatieve strategieën met een sterke en robuuste performance

Onze multi-asset strategieën kunnen worden onderverdeeld in benchmark-strategieën en resultaatgerichte strategieën.

Ons toonaangevende multi-asset strategieën First Class Multi Asset (FCMA) en First Class Multi Asset Premium (FCMA Premium) zijn niet gebonden aan een benchmark en kennen weinig beperkingen. Beide streven naar kapitaalgroei door dynamisch te beleggen in verschillende beleggingscategorieën en streven naar vooraf gedefinieerde rendementen. De FCMA-strategie heeft een lager risicoprofiel dan de FCMA Premium-strategie. First Class Yield Opportunities is een vastrentende multi-credit strategie.

Een van onze recente lanceringen van een resultaatgerichte multi-asset strategie is de Multi-Asset Factor Opportunities strategie. Deze strategie is puur gebaseerd op de voordelen van factorbeleggen. Hij streeft naar een positief rendement onder alle marktomstandigheden door te alloceren naar verschillende factoren, zoals waarde, carry, momentum, flow en volatiliteit.
Het Multi-Asset erfgoed van NN Investment Partners

De blik naar buiten richten en een open houding zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze cultuur. De wil om de wereld te verkennen en transacties te verrichten in de internationale markten, is een van de pijlers onder ons bestaan en zorgt ervoor dat we ons voortdurend ontwikkelen.

Dit erfgoed is nog steeds terug te vinden in ons denken over de wereldwijde kapitaalmarkten van vandaag de dag. Het onderzoeken van de mondiale markten biedt geweldige mogelijkheden, maar het is cruciaal om zowel de fundamentele als de emotionele drijfveren van deze markten te begrijpen om goed om te kunnen gaan met de onzekerheid die altijd inherent zal zijn aan hun toekomst. Dit besef is terug te zien in onze lange en vruchtbare ervaring met het beheer van multi-asset strategieën. We hebben op dit gebied voor sterke resultaten gezorgd en hebben tal van onderscheidingen gekregen voor diverse van onze fondsen. Wij bieden een breed scala aan strategieën, fondsen en op maat gemaakte oplossingen met specifieke risico/rendementsprofielen die geschikt zijn voor de gehele marktcyclus.

Alle oplossingen zijn gecentreerd rond onze overtuiging dat uitmuntende prestaties voortkomen uit de mogelijkheid om beleggingsprocessen voortdurend aan te kunnen scherpen, om zo de best mogelijke resultaten te bereiken. Als de marktomstandigheden veranderen, passen we ons aan de nieuwste inzichten aan. We zullen geen middel onbeproefd laten dat kan bijdragen aan dit toekomstgerichte en proactieve beleggingsproces. Momenteel beheren we voor ongeveer EUR 29 miljard binnen onze multi-asset strategieën.

Een professioneel multi-asset team met een innovatieve aanpak


Alle strategieën profiteren van de hoogwaardige allocatievisies van ons ervaren multi-asset team, dat een innovatieve benadering hanteert. Big Data, social media, inzichten in gedrag en economische trends zijn een vast onderdeel binnen ons baanbrekende beleggingsinstrumentarium, naast meer traditionele fundamentele en technische indicatoren. Wij beschouwen de wereldwijde markten als een complex en adaptief systeem, dat een netwerk vormt van constante interactie en onderlinge beïnvloeding van de knooppunten daarbinnen, met een uiteindelijke resultaat dat hoogst onzeker is.

Om de beste beleggingsbeslissingen in deze omgeving te kunnen maken, zijn aanpassing en innovatie essentieel. Met behulp van Big Data analyseren we bijvoorbeeld social media om beter inzicht te krijgen in de marktemotie of passen we “machine”-gebaseerde striktheid toe op informatiestromen, om zo menselijke inzichten en ervaringen te vergroten. Dit alles komt samen in beleggingsbeslissingen met een sterke overtuiging, gemaakt door ons 27 leden tellende Multi-Asset team, dat aangevoerd wordt door onze leidende multi-asset strateeg Ewout van Schaick.

Team members

Ewout van Schaick

Ewout van Schaick

Head of Multi-Asset

Ervaring sinds 1997

Contact

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com