Dutch Residential Mortgages / Nederlandse Hypotheken

Het NN Dutch Residential Mortgage Fund is een samenwerkingsverband tussen NN Bank en NN Investment Partners. Het fonds belegt in een representatieve doorsnede van de hypothekenproductie van NN Bank voor eigen balans. Deze representatieve doorsnede moet voldoen aan de strenge criteria die door het fonds worden voorgeschreven (de Mortgage Loan Criteria). De selectie waarin het fonds belegt is in termen van risico en rendement vergelijkbaar met de NN Bank hypothekenproductie waaruit de selectie uit voortkomt. De wijze waarop de hypotheken worden geselecteerd zorgt ervoor dat de hypotheken waarin het fonds belegt vergelijkbaar zijn met wat NN Bank zelf op de balans neemt, waardoor de belangen van NN Bank en beleggers zover als mogelijk op elkaar afgestemd zijn. 

De beleggingen bestaan uit hypotheken en ‘cash’. Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om – op basis van spreiding en binnen de doelstelling en het vastgestelde risicoprofiel – op lange termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen. Het fonds heeft geen benchmark en het gebruik van derivaten is niet toegestaan. Er kan dividenduitgekeerd worden.

NN Bank behoort tot de grote spelers op de Nederlandse markt en is al sinds 1963 actief in hypotheken. De bank richt zich op het segment met een inkomen van de 1 tot 3 keer modaal. Daardoor is de hypothekenproductie van NN Bank historisch gezien voornamelijk in niet-NHG-leningen geweest, zelfs in de jaren waarin het bedrag dat onder NHG kon worden geleend tijdelijk werd verhoogd. De historische kredietverliezen van de NN Bank laten zien dat de verliezen weliswaar zijn toegenomen sinds de crisis, maar nog steeds zeer laag zijn. Het extra risico dat niet-NHG-leningen dragen ten opzichte van NHG-leningen wordt normaal meer dan gecompenseerd door het extra rendement dat niet-NHG-leningen bieden. De maximale toewijzing naar NHG-leningen in dit fonds is 50%.

Kerncijfers

Beleggingsdoelstelling Het beleggingsbeleid van het Fonds is erop gericht om – op basis van spreiding en binnen de doelstelling en het vastgestelde risicoprofiel – op langere termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen.
Dividend Eenmaal per jaar in contanten en/of deelnemingen.
Eerste NAV December 2015
Beleggingsuniversum Nederlandse woninghypotheken verstrekt door NN Bank na 1 januari 2014.
Selectie Criteria
 • Alleen ‘ eerste’ hypotheken - elke hypothecaire lening wordt gedenkt door een hypotheek in eerste rang of eerste daaropop volgende lagere rangen.
 • Afgesloten conform Gedragscode Hypothecaire Financieringen
 • Maximum bedrag van de hypotheeklening € 750,000
 • Geen achterstanden 
 • Geen personeelshypotheken
 • Geen (bank-) spaarhypotheken
 • Maximale LTV 104% in 2014, 103% in 2015, 102% in 2016, 101% in 2017 en 100% in 2018 en verder
Geografische spreiding Nederland, met een overweging in de provincie Zuid-Holland en een onderweging in het oosten van het land, in lijn met de geografische bevolkingsspreiding
Type Fonds FGR Fonds voor gemene rekening, open-ended, fiscaal transparant, enkel voor professionele beleggers
Liquiditeit Maandelijkse liquiditeit tegen beschikbare liquide middelen
Derivaten Geen
Transfer Agent Bank of New York Mellon

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com


Key elements

 • Aantrekkelijke risico- en rendementseigenschappen
 • Verbeterd kredietprofiel
 • Meer dan 50% niet-NHG-leningen
 • Ervaren en volledig toegewijd team

Het Dutch Residental Mortgage Fund belegt in een representatieve doorsnede van de hypothekenproductie welke NN Bank op eigen balans neemt, waarbij moet worden voldaan aan de strenge criteria die door het fonds worden voorgeschreven (de Mortgage Loan Criteria).

Dit zorgt voor een goede afstemming van belangen tussen NN Bank en de investeerders. De strategie is gebaseerd op de top-down review van de Nederlandse hypothekenmarkt, waarbij onder meer risico- en rendementskarakteristieken van de nieuwe productie van hypotheken en veranderingen in regelgeving worden meegenomen.  Op basis van de analyses vinden gesprekken met NN Bank plaats. Wanneer de portefeuillebeheerder zou willen afwijken van het huidige proces om hypotheken te selecteren die geschikt zijn voor het fonds, dan kan dit worden afgesproken, mits dit voornemen wordt gepubliceerd en daarna een maand wachttijd in acht wordt genomen of de investeerders daarvoor eerder toestemming geven.

De aankoop van hypotheken worden uitgevoerd middels een volledige ‘pre-trade’ en ‘post-trade’ validatie van de portfeuillebeheerder en risicomanagement. Alle aankopen voor het fonds worden gedaan ‘ at arm’s length’ onder onafhankelijk toezicht – de bewaarder heeft een toezichthoudende rol en op jaarbasis wordt het proces beoordeeld door een externe accountant.

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Aantrekkelijke risico- en rendementseigenschappen
 • Verbeterd kredietprofiel
 • Meer dan 50% niet-NHG-leningen
 • Ervaren en volledig toegewijd team
Bart Bakx

Bart Bakx

Head of Residential Real Estate

Ervaring sinds 2003

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Aantrekkelijke risico- en rendementseigenschappen
 • Verbeterd kredietprofiel
 • Meer dan 50% niet-NHG-leningen
 • Ervaren en volledig toegewijd team