Emerging Markets Debt Hard Currency

De NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency-strategie (EMD HC) belegt in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven in de meest voorkomende valuta’s (voornamelijk Amerikaanse dollars) door overheden in opkomende landen met lage en middeninkomens. We investeren in Latijns-Amerikaanse, Oost-Europese, Aziatische en Afrikaanse schuldinstrumenten met als doel het bereiken van kapitaalgroei om op de lange termijn. We beheren de strategie met een target information ratio van 0,5 ten opzichte van de JP Morgan EMBI Global Diversified Index.

Onze actieve strategie begint met een grondig onderzoek op landelijk niveau om relevante marktsignalen te verzamelen. Dit behelst: 1) overheidsanalyse en kredietscore, 2) analyse van de opbrengstcurve van het land en 3) analyse ten behoeve van de selectie van de instrumenten. Vervolgens bepalen we de strategie en ontwikkelen het portfoliomodel middels een gedetailleerde top-down beoordeling van de algehele EMD-sector. We concentreren ons daarbij voornamelijk op de belangrijkste economische sectoren in opkomende markteconomieën, en op de relatieve waarde van de asset class. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel in deze fase.

Kerninformatie

Beleggingsuniversum Schuldinstrumenten uitgegeven in valuta’s van OESO-landen door uitgevers in opkomende landen met lage en middeninkomens.
Beleggingsinstrumenten
 • Staatsobligaties
 • Brady Bonds
 • Floating Rate Notes
 • Credit Default Swaps (CDS)
 • Geldmarktinstrumenten
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Beoogde Tracking Error 3 – 6%
Beoogd Informatie Ratio 0,5
Basisvaluta Amerikaanse dollar en/of EUR
Diversificatie Portefeuillediversificatie wordt bereikt door effecten op regionaal en individueel niveau te spreiden.
Maximale blootstelling land 20%
Maximum blootstelling aandelen 10%
Derivaten Strikte regels en uitgebreide risicomanagementprocedures bepalen het gebruik van derivaten.

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Lange-termijn track record
 • Bewezen multi-site aanpak
 • Consistente performance dankzij een stabiel beleggingsproces
 • Consistent en transparant risicomanagement

Documenten

Ons EMD-beleggingsproces wordt gekenmerkt door discipline, transparantie en efficiëntie. In dit proces concentreren we ons op het identificeren van waarde door het analyseren van de alfa-bronnen in vier stappen.

 • De top-down beoordeling richt zich op:
 1. De wereldwijde marktomgeving
 2. Fundamentals
 3. Markttechnische analyse
 4. Waardering

De beoordeling van deze factoren wordt weerspiegeld in de 'Market Condition Score' en bepaalt onze houding ten aanzien van het marktrisico.

 • Voortdurend beoordelen en schatten we een aantal macro-economische data en houden we rekening met kwalitatieve factoren als de sterkte van de instituties en het politieke proces om tot een score voor een land te komen. Door de scores en de geldende risicopremies te vergelijken zijn we in staat relatieve waarde te identificeren.
 • Omdat EMD een asset class in ontwikkeling is, zijn er significante inefficiënties in de markt waardoor obligaties over de gehele rentecurve niet juist worden gewaardeerd. Ook zijn er beleggers die een voorkeur hebben voor een bepaald deel van de rentecurve, waardoor mogelijkheden ontstaan om relatieve waarde te ontsluiten.
 • We beoordelen of een uitgifte aantrekkelijk of duur is ten opzichte van soortgelijke uitgiftes. We houden hierbij onder andere rekening met omvang, liquiditeit en andere kenmerken.

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Lange-termijn track record
 • Bewezen multi-site aanpak
 • Consistente performance dankzij een stabiel beleggingsproces
 • Consistent en transparant risicomanagement


Marco Ruijer

Marco Ruijer

Lead Portfolio Manager, EMD Hard Currency

Ervaring sinds 1998

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Lange-termijn track record
 • Bewezen multi-site aanpak
 • Consistente performance dankzij een stabiel beleggingsproces
 • Consistent en transparant risicomanagement