Green Bond


Strategiebeschrijving
De Green Bond-strategie belegt in een portefeuille van hoogwaardige ‘groene’ obligaties en geldmarktinstrumenten (met een rating van AAA tot BBB-), vooral genoteerd in euro’s. Green Bonds zijn vastrentende instrumenten waarbij de opbrengsten worden gebruikt om nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn voor het milieu geheel of deels te (her)financieren. De strategie kan tot 10% van het netto vermogen beleggen in obligaties met een hoger risico (met een rating lager dan BBB-). Om ons beleggingsuniversum te bepalen, controleren we of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles van de International Capital Market Association. Daarnaast passen we uitsluitingscriteria toe. Emittenten met ernstige en structurele problemen met betrekking tot het milieucontroverses worden uitgesloten.

Doelstelling
We beheren het fonds actief, met een focus op obligatieselectie. We streven ernaar om het beter te doen dan de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index.

Kerncijfers

Beleggingsdoel Het behoud van het vermogen van klanten en een outperformance versus de Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Beleggingsuniversum
 • In euro’s luidende Green Bonds, volgens de opvatting van de Green Bond Principles van NN IP
 • Allocaties naar beleggingsmogelijkheden in niet in euro’s luidende leningen (max. 20%, moet worden afgedekt)
Beleggingsstijl
 • Diepgaande fundamentele analyse van individuele transacties
 • Focus op emittent, leningsovereenkomst en garantiestructuur (indien van toepassing)
 • Eigen beoordeling van de Green Bond Principles
Rating Max. 10% kan worden belegd in obligaties met een rating lager dan investment grade (BB+, BB, BB-)
Duratie Actieve duratiepositie van maximaal 1 jaar versus de benchmark
Niet-groene obligaties Maximaal 20% (fonds streeft naar 0%), emittent moet wel voldoen aan minimale groene criteria

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Beleggingen met een directe en meetbare impact op het milieu
 • Onafhankelijke beoordeling van de naleving van de Green Bond Principles
 • Uitsluiting op basis van milieucriteria
 • Gericht op Euro Green Bonds
 • Eerste actief beheerde strategie met een benchmark voor Green Bonds

Documenten

Expert views

Als het universum is vastgesteld, combineren we onze analyse van specifieke emittenten van obligaties met een bredere marktanalyse om de optimale portefeuille samen te stellen. We streven ernaar om te profiteren van waarderingsverschillen van emittenten van obligaties binnen sectoren en waarderingsverschillen tussen sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). Omdat het emittent-specifieke risico een belangrijke motor is voor de performance, onderwerpen we alle emittenten in het beleggingsuniversum aan een grondige analyse van de bedrijfsmatige en financiële risico’s.


Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Beleggingen met een directe en meetbare impact op het milieu
 • Onafhankelijke beoordeling van de naleving van de Green Bond Principles
 • Uitsluiting op basis van milieucriteria
 • Gericht op Euro Green Bonds
 • Eerste actief beheerde strategie met een benchmark voor Green Bonds

Documenten

Bram Bos

Bram Bos

Lead Portfolio Manager

Ervaring sinds 2001

Alfred Meinema

Alfred Meinema

Co-lead Portfolio Manager

Ervaring sinds 2000

Institutionele Relaties Nederland

client.servicing@nnip.com

Key elements

 • Beleggingen met een directe en meetbare impact op het milieu
 • Onafhankelijke beoordeling van de naleving van de Green Bond Principles
 • Uitsluiting op basis van milieucriteria
 • Gericht op Euro Green Bonds
 • Eerste actief beheerde strategie met een benchmark voor Green Bonds

Documenten