NN FMO Emerging Markets Loans Fund

Beleggen met meetbare impact en stabiele rendementen

Beleggen in NN FMO Emerging Markets Loans Fund

 • Positieve, meetbare impact op maatschappij en economie, daar waar het er het meest toe doet
 • Sterke focus op bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
 • Stabiele, concurrerende rendementen met een lagere volatiliteit
 • Samen beleggen met FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank met meer dan 45 jaar ervaring en als zodanig een toonaangevende impactbelegger op opkomende markten
 • Diversificatievoordelen door nieuwe landen, sectoren en segmenten op te nemen
 • Beleggen in senior loans voor financiële instellingen, hernieuwbare energie en landbouw

Lees hier over de bijzondere samenwerking tussen NN Investment Partners en FMO Investment Management:




De pluspunten van NN FMO Emerging Markets Loans Fund

Waarom wij mogelijkheden zien
 • In de afgelopen jaren hebben beleggers zich steeds meer gericht op de impact die ze kunnen hebben door te beleggen in bedrijven en projecten die een positieve invloed hebben op milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG).
 • Het trackrecord van FMO laat zien dat impactbeleggen en financieel rendement hand in hand kunnen gaan.
 • Bij de huidige lage yields zijn beleggers op zoek naar alternatieven met een sterk kredietprofiel en een hogere yield.
 • Aangezien de rentes waarschijnlijk zullen stijgen, bieden instrumenten met een variabele rente meer opwaarts potentieel dan die met vaste coupons.
 • De expertise van FMO en de wens van beleggers om het verschil te maken waar het ertoe doet, komen nu samen in een passende beleggingsstructuur.

Hoe benutten NN IP en FMO deze mogelijkheden?
 • De expertise van NN IP en die van FMO vullen elkaar aan.
 • Met dit fonds bieden NN IP en FMO een structuur die beleggingen samenbrengt. Hierdoor zijn zowel grotere als kleinere bedragen mogelijk en zijn de belangen op elkaar afgestemd.
 • De keuze voor sub-participatie is gunstig voor beleggers, omdat de status van FMO als preferente schuldeiser behouden blijft.
 • Voor beleggers die het USD-valutarisico willen vermijden, kan NN IP buiten het fonds zorgen voor valuta-afdekking.
 • FMO staat voor een zorgvuldige screening en selectie van activa, voert ter plekke een grondige due diligence uit en onderwerpt elke lening aan een grondige krediet-, impact- en ESG-analyse.
 • Gedurende de looptijd van de lening monitort FMO de performance en of er aan de convenanten wordt voldaan. Het ervaren FMO-team laat in geval van financiële problemen tevens hogere terugvorderingspercentages zien dan gebruikelijk op beursgenoteerde markten.

Wat zijn de voordelen voor onze klanten?
 • Beleggen in het fonds levert naar verwachting een hoger rendement op dan op liquide alternatieven met een vergelijkbaar kredietprofiel.
 • Het fonds biedt meer diversificatie dan traditionele obligaties van opkomende markten. FMO investeert in een groter aantal landen en richt zich op kleinere deals.
 • FMO wil op de belangrijkste plekken een verschil maken - en meet dit ook. Kwartaalrapportages geven inzicht in de behaalde resultaten. Er is dus sprake van impact zonder financieel rendement in te leveren.
 • Hoewel de gemiddelde interne FMO-kredietrating van de leningen lager is dan investment-grade, zijn de verliesstatistieken van de FMO-portefeuille in lijn met een investment-grade portefeuille.
 • Het fonds biedt een tastbare manier om een bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
 • De rendementen zijn minder volatiel, vanwege de mark-to-model-waardering van de leningen. Ze worden niet beïnvloed door koersbewegingen als gevolg van het marktsentiment.

Waarom NN IP & FMO?
 • NN IP en FMO bieden een unieke mogelijkheid om met impact te beleggen en te profiteren van een hogere yield.
 • Via het fonds kunnen beleggers samenwerken met een toonaangevende impactbelegger en een prominente vermogensbeheerder met wereldwijde aanwezigheid en ruime ervaring met beleggen in leningen en opkomende markten.
 • NN IP en FMO hebben beide sterke ESG-voetafdrukken.
 • NN IP is sinds begin jaren negentig een gewaardeerde partij voor strategieën in Alternative Credit en opkomende markten, met een succesvol beleggingsplatform en solide prestaties.
 • FMO is sinds 1970 actief in opkomende markten, heeft een AAA-rating en een portefeuille van bijna EUR 10 miljard.
 • FMO's 100% dochter FMO Investment Management is de portefeuillemanager van het fonds en biedt een laag onafhankelijk bestuur.
 • De performance van de FMO-portefeuille biedt een solide basis voor het fonds.

Neem voor meer informatie contact op met uw relatiemanager of met Petra Stassen, Client Portfolio Manager Alternative Credit. Het NN FMO Emerging Markets Loans Fund is een in Luxemburg geregistreerde, closed-end securitisatievehikel in de vorm van een fonds zonder rechtspersoonlijkheid. Houd er rekening mee dat het NN FMO Emerging Markets Loans Fund vanwege zijn kenmerken mogelijk niet voor alle beleggers geschikt is.



Onze andere Alternative Credit-strategieën

(in het Engels)

Kees-Jan van de Kamp

Kees-Jan van de Kamp

Senior Portfolio Manager, Project Finance

Ervaring sinds 2002

Erik Smeets

Erik Smeets

Investment Manager, FMO IM

Ervaring sinds 1997

Key elements

 • Positieve, meetbare impact op maatschappij en economie, daar waar het er het meest toe doet
 • Sterke focus op bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
 • Stabiele, concurrerende rendementen met een lagere volatiliteit
 • Samen beleggen met FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank met meer dan 45 jaar ervaring en als zodanig een toonaangevende impactbelegger op opkomende markten
 • Diversificatievoordelen door nieuwe landen, sectoren en segmenten op te nemen
 • Beleggen in senior loans voor financiële instellingen, hernieuwbare energie en landbouw