Liability Driven Investing (LDI)

LDI en NN Investment Partners

  • Klantgedreven en innovatief

  • Proactief en flexibel in aanpak

  • Resulterend in heldere en effectieve oplossingen

Al onze oplossingen kenmerken zich door een hoge mate van effectiviteit en voorspelbaarheid bij de bescherming van uw verplichtingen. Wij helpen en adviseren u graag bij de ontwikkeling van een oplossing die past bij uw specifieke wensen en voorkeuren.

In het nieuwsLDI solutions

NN Investment Partners helpt pensioenfondsen pensioenaanspraken te beschermen. Wij bieden oplossingen die passen bij uw specifieke wensen – van heldere, effectieve en efficiënte fondsoplossingen tot volledig discretionaire oplossingen met zeer specifieke vereisten en rapportageverplichtingen.

Fonds oplossing

Robuuste, flexibele en efficiënte oplossing voor pensioenfondsen die een effectieve bescherming zonder bijkomende complexiteit wensen (o.a. central clearing, cash en collateral management en rente-afdekking vinden plaats binnen het fonds).

Lees meer

Discretionaire oplossing

Discretionaire maatwerk oplossing voor pensioenfondsen met zeer specifieke wensen. Veelal inclusief cash en collateral management, beide cruciaal voor central clearing.

Lees meer

Maatwerkfonds oplossing

Effectieve oplossing voor pensioenfondsen die op zoek zijn naar de voordelen van een discretionaire oplossing gecombineerd met de schaalvoordelen van een fondsoplossing (o.a. op gebied van counterparty management en cash en collateral management).

Lees meer

Cash en Collateral management

Bij NN Investment Partners maken cash en collateral management integraal onderdeel uit van de LDI-oplossingen. De toegenomen behoefte aan liquiditeit als gevolg van de regelgeving rond central clearing en de handel in derivaten maken deze integratie naar onze mening noodzakelijk om LDI succesvol te kunnen uitvoeren. 

Lees meer


Uitbreidingsmogelijkheden van de LDI portefeuille

Cash, staatsobligaties en rentederivaten vormen de basis van al onze LDI oplossingen.

Alle drie de oplossingen kunnen worden uitgebreid met beleggingscategorieën zoals bedrijfsobligaties, inflation linked bonds, hypotheken, onderhandse leningen etc. met het doel de renteopbrengsten van uw LDI portefeuille verder te verhogen.

Uiteraard houden wij hierbij rekening met de rentegevoeligheid van deze beleggingscategorieën en de invloed daarvan op uw totale LDI portefeuille.

Het team

Wim Veraar

Wim Veraar

Head Fixed Income Solutions, Management Team Investments

Ervaring sinds 1982

“Binnen het Balance Sheet Management team is LDI management en alles wat daarbij komt kijken één van de belangrijkste activiteiten die we uitvoeren: onze klanten variëren in grootte van miljoenen tot miljarden, in beheer op basis van fondsoplossingen tot discretionaire mandaten, maar ze delen allemaal dezelfde zorgen: lage rentetarieven en stijgende kosten, mede door regeldruk. De lage rentestand, de stijgende levensverwachting en de vraag naar stabiele pensioenen maken ons bewust van de impact van kosten en het nemen van de juiste korte termijn beslissingen voor op de langere termijn. De jarenlange ervaring met deze activiteiten voor verschillende type klanten en de kennis met deze problematiek, helpt ons bij het nemen van de juiste beslissingen voor onze klanten."

- Wim Veraar -

Arjen Monster

Arjen Monster

Head of LDI advice

Ervaring sinds 1998

“Het ontwerpen van een LDI-strategie vereist diepgaande kennis van de markt en regelgeving en een goed inzicht in de behoeften en voorkeuren van de klant. De LDI-portefeuille behoort immers tot het hart van de portefeuille en een goed ontwerp is daarom absoluut noodzakelijk. We bieden klanten advies op maat voor het opzetten van een LDI-strategie die perfect aansluit op hun behoeften en overtuigingen, die hen ondersteunt om hun langetermijndoelen te bereiken, toekomstbestendig is en hen het leven zo gemakkelijk mogelijk maakt."

- Arjen Monster -

Menno van Eijk

Menno van Eijk

Head of Cash Solutions & Investments

Ervaring sinds 2001

“Geldmarktbeleggingen hebben een veel grotere relatie met een 30-jaars renteswap dan veel mensen zich realiseren. Actief cash management is essentieel binnen iedere LDI portefeuille.  Bijvoorbeeld voor het managen van de benodigde liquiditeit en veiligheid uit hoofde van cash collateral calls of om de “cash drag” te elimineren bij het matchen van de Euribor kant van rentederivaten. Wet- en regelgeving zoals central clearing en Basel III, vergroten het belang van cash en liquiditeit als asset class binnen de LDI portefeuille. Hiervoor werken we actief samen met de LDI portefeuille managers.”

 

- Menno van Eijk -

Xavier Bouthors

Xavier Bouthors

Head of Collateral and Securities Lending

Ervaring sinds 2001

“Regelgeving heeft de behoefte aan onderpand en intraday-liquiditeit voor financiële instellingen die in OTC-derivaten handelen aanzienlijk verhoogd. Collateral management wordt hierdoor steeds belangrijker bij het managen van een LDI portefeuille. De eisen die aan het onderpand worden gesteld zijn van invloed op het bepalen van de optimale mix aan beleggingen binnen een dergelijke portefeuille. De integratie van cash & collateral management binnen het Balance Sheet Management team creëert de nodige efficiëntie en verfijning voor LDI portefeuille managers om de beste strategieën te bieden.”

- Xavier Bouthors -

Contact

NN Investment Partners

Haagse Poort (laagbouw)

Schenkkade 65
Postbus 90470
2509 LL Den Haag
The Netherlands