Dividend NN beleggingsfondsen

Uitkering interim dividend Nederlandse NN beleggingsfondsen, 4e kwartaal 2018  

NN Investment Partners B.V. laat u als beheerder van NN beleggingsfondsen graag weten dat verscheidene Nederlandse NN beleggingsfondsen het dividend over het 4e kwartaal zullen uitkeren. De betreffende Nederlandse fondsen keren op 22 november 2018 dividend uit en noteren op 1 november ‘ex-dividend’. De zogenoemde ‘record-date’, op basis van afgewikkelde posities, is vastgesteld op 2 november 2018. Ook een aantal Luxemburgse NN beleggingsfondsen keren op 15 november dividend uit over het vierde kwartaal van 2018, waarbij de ‘ex-dividend’ datum is vastgesteld op 12 november.

De dividenduitkeringen van zowel de Nederlandse als de Luxemburgse NN beleggingsfondsen treft u aan in het overzicht via onderstaande links:

Wilt u uw netto-dividend voor de Nederlandse NN beleggingsfondsen laten herbeleggen?

De opgave voor herbelegging door de aandeelhouders van de Nederlandse NN beleggingsfondsen dient uiterlijk 20 november 2018 via uw bank aan de intermediair van de aandeelhouders te geschieden bij ING Bank N.V. te Amsterdam, e-mail adres: iss.pas@ing.nl. Herbelegging vindt plaats vanaf 22 november op basis van de op die dag afgegeven transactieprijs.

Dividendbelasting Nederlandse NN beleggingsfondsen

U ontvangt het dividend van de Nederlandse NN beleggingsfondsen onder aftrek van 15% dividendbelasting. Deze ingehouden Nederlandse dividendbelasting kunt u bij de belastingdienst verrekenen met uw ‘aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2018’. Over het uitgekeerde dividend van de getoonde fondsen gemarkeerd met een (*) wordt geen dividendbelasting ingehouden (het ontvangen bruto dividend is bij deze fondsen dan ook het netto dividend).