Beveiliging

Met de volgende algemene informatie wil NN Investment Partners de eventuele zorgen die u heeft over de veiligheid van het internet wegnemen. Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht bij uw bank, tussenpersoon of uw vertegenwoordiger bij NN IP. NN Investment Partners stelt al het mogelijke in het werk om uw gegevens optimaal te beschermen; het beschermen van onze klanten hoort gewoon bij een goede bedrijfsvoering. Er zijn echter altijd risico’s verbonden aan het gebruik van internet waar u zich tegen kunt beschermen door zelf ook maatregelen te nemen. Hieronder bieden wij u informatie om u daarbij te helpen.

Actuele veiligheidskwesties

Van tijd tot tijd zullen wij u informeren over veiligheidskwesties waarvan wij denken dat ze voor u belangrijk zijn om te weten. Deze veiligheidsupdates worden op deze pagina gepubliceerd.

Nepvacatures zijn een bekende vorm van zwendel waarbij namens bedrijven mensen worden uitgenodigd om naar een “baan” te solliciteren. Het blijkt hier dan eigenlijk om een vorm van witwassen te gaan. NN Investment Partners is op geen enkele manier betrokken bij dit soort vormen van werving en selectie van personeel. Omdat criminelen steeds geraffineerder te werk gaan, kunnen deze e-mails uw naam en andere persoonlijke informatie bevatten. Hierdoor merkt u bijna niet dat het om fraude gaat. Wanneer u dergelijke e-mails ontvangt, gaat u er dan niet op in. Mocht u er al op gereageerd hebben, overweeg dan om aangifte te doen bij de politie.

Phishing

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij u een e-mail ontvangt die er officieel uitziet door het gebruik van retouradressen, links en logo’s. Hierdoor lijkt het alsof ze gestuurd zijn door echte banken, winkels, creditcardbedrijven, etc. Zulke e-mails bevatten meestal een hyperlink naar een nepwebsite en misleiden zo rekeninghouders om hun naam en beveiligingsgegevens op te geven onder het voorwendsel dat deze gegevens moeten worden bijgewerkt of veranderd. Wanneer u eenmaal uw gegevens heeft verstrekt, kunnen deze weer gebruikt worden op echte websites waarbij er geld van uw rekening wordt afgeschreven.

Het is belangrijk dat u alert ben op e-mails waarin gevraagd wordt om uw gegevens; zie voor meer informatie hieronder bij de werkwijze die de NN IP met betrekking tot e-mail verkeer hanteert.

Imitatie van NN IP websites

NN IP controleert het internet op de aanwezigheid van nepwebsites die vaak de eerste stap zijn die phishers zetten. Vervolgens werken we dan samen met de aangewezen internationale instanties om deze websites zo snel mogelijk uit de lucht te halen – soms zelfs nog op de dag dat we de website vinden.

U kunt phishing e-mails melden door ons veiligheidsteam een e-mail te sturen.

Voorschotfraude

Misschien hebt u al gehoord van “voorschotfraude” waarbij naar duizenden e-mailadressen een e-mail wordt gezonden en waarin een grote som geld wordt beloofd. Eerst wordt u echter nog een kleine vergoeding gevraagd om juridische kosten te dekken, om een rekening te openen of om douanerechten te betalen. Soms wordt gezegd dat u de geldsom heeft gewonnen in een loterij waarvoor u echter nooit een lot heeft gekocht en soms staat het geld vast op een overzeese rekening waar de rekeninghouder niet bij kan. Dan wordt u een percentage van het bedrag op de rekening beloofd in ruil voor uw hulp. In beide gevallen moet u diverse vergoedingen betalen.

Reageer niet op dergelijke e-mails. Zij zijn onderdeel van zwendelpraktijken en u zult niets van het beloofde geld ontvangen.

We waarschuwen u hiervoor omdat we ervan op de hoogte zijn dat de criminelen die zich bezighouden met dit soort fraude, soms de naam van de NN IP of een van haar dochterondernemingen gebruiken als onderdeel van deze zwendel.

Werkwijze NN IP

NN IP zal zo nodig via e-mail met haar klanten communiceren. Hoe weet u nu wanneer de e-mail van ons afkomstig is of wanneer het hier om fraude gaat?

  • NN IP stelt een e-mail altijd op naam
  • NN IP zet in haar e-mails geen hyperlinks die u doorverwijzen naar een website waar u uw beveiligingsgegevens moet invoeren
  • NN IP vraagt u nooit om uw gegevens via e-mail aan ons te bevestigen
  • NN IP maakt gebruik van geavanceerde technologie voor encryptie en verificatie om de transacties te beveiligen; dit varieert per bank, dus informeer bij uw bank van welke procedures gebruik wordt gemaakt

Wanneer u twijfelt aan de herkomst van een e-mail die ogenschijnlijk van NN IP afkomstig is, neemt u dan direct contact op met uw bank.

Controleren van websites

Klanten dienen er zeker van te zijn dat de website die ze bezoeken daadwerkelijk van NN IP is en dat het hier om een beveiligde website gaat. De website is veilig wanneer: De URL (het adres van de website) begint met https://, of Het applicatiescherm vermeldt een SSL (Secure Sockets Layer) Library. Bij https verschijnt er in de statusbalk van de browser het icoontje van een gesloten hangslotje. Wanneer u op dit icoontje klikt, moet er een beveiligingscertificaat verschijnen. Dit certificaat laat zien wie de eigenaar is van de website; hier moet de naam van NN Investment Partners vermeld staan. Controleer of de gegevens en de rechtsgeldigheid correct zijn.

Wij werken met bekende certificeringsinstanties zoals Verisign, GlobalSign en Thawte.

Wanneer u enige twijfel heeft over een website, neemt u dan contact met ons op.

Maatregelen ter bescherming

Bescherm uw persoonlijke gegevens

Uw rekeningnummers, klantnummer, pincode (wachtwoord), belangrijke gegevens en uw identificatienummer geven toegang tot uw rekening. Schrijf ze nooit op, geef ze aan niemand en vermeld ze nooit in een e-mail. Vernietig documenten die persoonlijke gegevens bevatten en wees voorzichtig met het posten van persoonlijke gegevens op sociale netwerken op het internet. Criminelen kunnen deze informatie weer gebruiken om fraude te plegen. Onthoud dat de bescherming van uw klantnummer, pincode, wachtwoorden en beveiligingsgegevens uw eigen verantwoordelijkheid is.

Ga zorgvuldig om met uw computer

Zorg ervoor dat uw computer up-to-date is door de nieuwste software en patches te installeren om te voorkomen dat hackers of virussen een aanval kunnen doen op uw computer. Installeer en actualiseer antivirussoftware om ervoor te zorgen dat virussen uw computer binnendringen en om te voorkomen dat hackers Trojaanse paarden op uw computer installeren. Installeer en actualiseer anti-spyware software. Installeer en actualiseer persoonlijke firewalls. Gebruik alleen programma’s van een bekende en vertrouwde leverancier.

Let op spam e-mail

Gebruik een spamfilter om te voorkomen dat u deze berichten zelfs maar ziet. Antwoord nooit op spam omdat men dan kan zien dat uw e-mailadres actief is en de hoeveelheid spam zal vervolgens toenemen. Mocht u een spambericht lezen, onthoudt dan het volgende: als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo.

Meer informatie

De US Federal Trade Commission, een Amerikaanse overheidsinstelling die toezicht houdt op de handel, geeft informatie over het voorkomen van phishing. De Anti-Phishing Working Group levert statistische informatie over phishing en geeft advies aan particulieren en bedrijven.