Integratie van Delta Lloyd Asset Management

Op 31 mei 2017 werd de overname van Delta Lloyd door NN Group afgerond en is het integratieproces in gang gezet. NN Group en Delta Lloyd zijn bezig hun activiteiten in Nederland en België op elkaar af te stemmen en te integreren. Doel daarbij is optimaal profijt te trekken uit niet alleen de toegenomen schaal en capaciteit, maar ook uit het gecombineerde bereik en de middelen van beide ondernemingen.

Overdracht beleggingsmaatschappijen

Op 1 januari 2018 zijn Delta Lloyd Asset Management (DLAM) en NN Investment Partners (NN IP) gefuseerd en is NN IP beheerder van alle Delta Lloyd beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen (hierna te noemen ‘fondsen’) geworden. Met ingang van 1 januari 2018 zijn daarom de voorwaarden van deelname van de fondsen aangepast.


De beheerder stelt voor om met ingang van 1 januari 2018 de voorwaarden van deelname te wijzigen voor:

Beleggingsmaatschappijen (N.V.)

 • Delta Lloyd Dollar Fonds N.V.
 • Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.
 • Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.
 • Delta Lloyd Investment Fund N.V.
 • Delta Lloyd Mix Fonds N.V.
 • Delta Lloyd Rente Fonds N.V.
 • Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.

Beleggingsfondsen (FGR)

 • Delta Lloyd Multi Asset Conservatief
 • DL Fixed Income Umbrella
  • Delta Lloyd Collateralized Bond Fund
  • Delta Lloyd Corporate Bond Fund
  • Delta Lloyd Select Dividend Fund
  • Delta Lloyd Sovereign Bond Fund
  • Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund
  • Delta Lloyd Sovereign XXLT Bond Fund
  • Delta Lloyd Sub-sovereign XXLT Bond Fund
 • Delta Lloyd Institutioneel Property Fund
 • Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund
 • Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds
 • Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund
 • Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund DPF
 • Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund A


Wijzigingen fondsenaanbod


Integratie Nederlandse Delta Lloyd fondsen

Documentatie over de integratie van de Nederlandse Delta Lloyd fondsen (26 april 2018) staat gepubliceerd op de pagina Nieuws en Mededelingen van de beheerder in onze fondsen sectie.

Toelichtiging integratie Nederlandse Delta Lloyd fondsen met de NN fondsenrange


Hier vindt u het Informatie Memorandum, waarin meer details staan over de wijzigingen per fonds.

Informatie over de integratie en fondsen fusie, Juridische documenten en Dividend informatie gepubliceerd door Delta Lloyd Asset Management vindt u via de linken hieronder.

Integratie en fondsen fusie

Juridische documenten en Dividend informatie

Als onderdeel van het integratieproces heeft Delta Lloyd eerder reeds de fusie van de zes Luxemburgse Delta Lloyd SiCAV subfondsen met subfondsen van NN (L) SICAV aangekondigd. Het fusievoorstel is op 11 oktober 2017 gepubliceerd.

De integratie van de twee productreeksen van Delta Lloyd Asset Management (DL AM) en NN Investment Partners (NN IP) vindt plaats op basis van een grondige analyse, waarbij het belang van de klant en de uitoefening van de fiduciaire taken voorop staan.

Overzicht van fuserende Luxemburgse fondsen

Verdwijnende subfondsen Ontvangende subfondsen
Delta Lloyd L Bond Euro NN (L) Euro Fixed Income
Delta Lloyd L European Participation Fund NN (L) European Participation Equity
Delta Lloyd L European Fund NN (L) European Sustainable Equity
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Delta Lloyd L Global Fund NN (L) Global Sustainable Equity
Delta Lloyd L Global Property Fund NN (L) Global Real Estate