Soluții investiționale

Instrumente cu venit fix

NN Investment Partners oferă soluții atractive privind instrumentele cu venit fix, pentru nevoile fiecărui client.

Acțiuni

NN Investment Partners oferă strategii distincte pentru acțiuni clienților retail și instituționali.

Active multiple

NN Investment Partners oferă soluții distincte pentru investiții sistematice și active multiple clienților retail și instituționali.

Soluții

Pe lângă strategiile investiționale, NN Investment Partners oferă și soluții și servicii variate, acoperind tot lanțul valoric al administrării activelor. Aceste soluții sunt adaptate la nevoile specifice ale clienților și segmentelor de clienți în ceea ce privește administrarea și controlul activelor și bilanțului contabil ale clienților. Aceste servicii variază de la administrarea fiduciară și investițiile orientate spre acoperirea pasivelor la consiliere și optimizarea alocării strategice, dinamice și tactice. NN IP oferă, de asemenea, servicii de selecție a administratorilor și servicii de cercetare prin intermediul filialei Altis, deținută integral, dar cu activitate autonomă.