Active multiple

Active multiple

În cadrul departamentului pentru active multiple, NN Investment Partners oferă o gamă largă de strategii și servicii de investiții. Strategiile investiționale ale companiei constau din strategii pentru active multiple orientate spre indici de referință și rezultate, precum și din strategii sistematice. În plus, compania oferă servicii de consultanță privind atenuarea riscurilor și alocarea tactică. Departamentul pentru active multiple este responsabil pentru generarea și descrierea perspectivei macroeconomice și generarea perspectivelor de alocare tactică.

De ce să alegeți NN Investment Partners pentru active multiple?

Oameni

 • O echipă stabilă, cu rezultate dovedite
 • Nivelul de experiență mediu ridicat al membrilor echipei
 • Activități de cercetare, gestionare a portofoliilor și consultanță reunite într-o singură echipă
 • Manageri de portofolii specializați pentru strategii orientate spre viziune, precum și pentru strategii sistematice

Filosofie

 • Întotdeauna există oportunități de piață și prime de risc structural
 • Combinarea analizei indicatorilor fundamentali ai pieței și a analizei comportamentului pieței generează perspective investiționale superioare
 • Activitatea în universul activelor multiple le permite investitorilor NN IP să profite de aceste oportunități printr-o abordare investițională bazată pe viziune sau pe reguli
 • Este esențial ca aceștia să beneficieze de și să integreze expertiza economiștilor, a strategilor și a managerilor de portofolii

Proces

 • Proces consecvent de generare a perspectivelor investiționale pentru toate strategiile bazate pe viziune
 • Proces investițional consecvent pentru toate strategiile gestionate sistematic
 • Accent puternic pe construirea portofoliilor eficiente (cu costuri controlate) și eficace
 • Gestionarea integrată a riscurilor

Performanță

 • Echipă premiată
 • Rezultate solide recunoscute de LIPPER și Morningstar

Echipa

NN Investment Partners are echipe dedicate de strategie și de gestionare a portofoliilor, cu roluri și responsabilități clare. Echipa care se ocupă de macroeconomie și strategie este responsabilă pentru formularea perspectivei macroeconomice și generarea perspectivelor investiționale tactice pentru diferite clase de active, regiuni și domenii. Aceste perspective sunt utilizate în strategiile echipei pentru active multiple și la nivelul întregii organizații NN Investment Partners. Echipa de strategii pentru active multiple este responsabilă pentru administrarea unei game largi de soluții pentru active multiple orientate spre indici de referință și rezultate, inclusiv strategii axate pe randamentul total. Echipa de strategie sistematică se axează pe capacitățile de hedging și este responsabilă cu gestionarea unei game de strategii sistematice (bazate pe reguli).