Declaratie de confidentiallitate

NN Investment Partners Holdings N.V. (denumită în continuare NN IP) face tot posibilul pentru a garanta că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc astfel încât acestea să fie protejate și păstrate în siguranță. Respectăm legile și regulamentele aplicabile, inclusiv dispozițiile din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Mai jos găsiți informații cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine răspunde pentru datele dumneavoastră?

NN IP răspunde pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. NN IP are sediul în Haga, la adresa Schenkkade 65, 2595 AS. Nr. tel. +31 70 379 19 19, E-mail: info@nnip.com, site web: www.nnip.com. NN IP face parte din NN Group N.V.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal se referă la toate informațiile directe și indirecte despre o persoană. Astfel de date sunt, de exemplu, numele dumneavoastră și adresa de e-mail, pe care ni le puneți la dispoziție atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru pentru a primi un buletin informativ.

Ale cui date cu caracter personal sunt prelucrate?

Putem prelucra date cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care intrăm în contact prin e-mail sau care utilizează serviciile noastre prin intermediul site-ului. Prelucrarea datelor cu caracter personal implică, printre altele, colectarea, păstrarea și utilizarea acestora.

Ce fel de date cu caracter personal sunt utilizate și în ce scop?

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următorul scop:

  • Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul unor activități de marketing adecvate pentru dumneavoastră și al unor oferte comerciale personalizate. În acest scop folosim următoarele date (cu caracter personal): numele, adresa de e-mail și datele tehnice pe care le lăsați în urmă când vizitați paginile noastre web. Dacă nu mai doriți să primiți aceste oferte, vă puteți dezabona în orice moment prin actualizarea profilului dvs., accesând linkul din partea de jos a e-mailului primit. De asemenea, puteți apela numărul de telefon +31 70 379 19 19 sau trimite un e-mail la info@nnip.com.

De la cine primim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Primim datele dumneavoastră cu caracter personal de la dumneavoastră.

Cui putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal persoanelor, companiilor și autorităților menționate mai jos:

  • Angajaților noștri, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea activităților lor.
  • Companiilor cărora le externalizăm activități („persoane autorizate de către operatorul de date cu caracter personal”). Aceste companii lucrează în acest caz în numele nostru. În aceste cazuri este vorba, de exemplu, despre companii IT și de marketing.
  • Serviciilor publice, cum ar fi autoritățile de supraveghere, atunci când suntem obligați prin lege să facem acest lucru.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Păstrăm aceste date cu caracter personal atât timp cât este nevoie pentru îndeplinirea scopului în care le folosim și atât timp cât suntem obligați prin lege să le păstrăm. În acest context aplicăm următoarele reguli:

Date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului NN IP

Odată ce vă înregistrați pe site-ul nostru, de exemplu, ca să primiți un buletin informativ, NN IP păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât ne dați dumneavoastră consimțământul. Vă puteți retrage consimțământul pentru primirea unui buletin informativ dezabonându-vă prin intermediul site-ului nostru. După dezabonare, NN IP vă păstrează datele pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

Date colectate prin intermediul cookie-urilor

NN IP folosește cookie-uri. Un cookie este un text scurt pe care browserul dumneavoastră îl salvează pe hard diskul computerului dumneavoastră când vizitați un site.

Folosim cookie-uri funcționale și analitice care sunt necesare pentru a permite funcționarea cât mai bună a site-ului. Acestea pot fi cookie-uri anonime sau de sesiune. Cookie-urile anonime nu conțin date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP, și sunt șterse în mod automat după 30 de zile. Cookie-urile de sesiune sunt șterse imediat după părăsirea site-ului.

Folosim, totodată, și cookie-uri comerciale. Acestea sunt cookie-uri care pot fi folosite în scopuri de marketing, atât intern, cât și extern. Puteți modifica oricând preferința dumneavoastră pentru utilizarea acestor cookie-uri. În acest scop, NN IP colectează și/sau transmite următoarele date: data și ora la care ați vizitat site-ul, tipul browserului, limbabrowserului, adresa IP (protocol de internet) a computerului utilizat de dumneavoastră, numărul de conectări, paginile vizitate și durata sesiunii utilizatorului. În ceea ce privește transmiterea de informații, a se vedea [Cui putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal]

Unde păstrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de obicei în Uniunea Europeană (UE). În unele cazuri, datele cu caracter personal sunt prelucrate în afara UE. În plus, unii dintre furnizorii și partenerii noștri își au sediul în afara UE sau oferă aceste servicii în afara UE. Legislația din aceste țări nu oferă întotdeauna același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca legislația europeană. În aceste cazuri garantăm un nivel de protecție adecvat luând anumite măsuri, ca, de exemplu, încheierea de contracte prin care se stabilesc alte garanții adecvate (așa-numitele contracte-model UE).

Protejarea datelor dumneavoastră

Protejarea informațiilor personale și a datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Din acest motiv, NN IP a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii sau a prelucrării necorespunzătoare.

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște anumite drepturi privind datele cu caracter personal prelucrate de noi. Aveți dreptul să accesați datele cu caracter personal prelucrate de noi, să le modificați, să solicitați ștergerea acestora, să limitați utilizarea lor în anumite scopuri și să vă opuneți. Când doriți să faceți uz de drepturile dumneavoastră, puteți lua legătura cu noi prin info@nnip.com.

Dreptul la acces

Puteți solicita accesul la datele cu caracter personal pe care NN IP le prelucrează despre dumneavoastră. Acest lucru implică faptul că puteți solicita informații privind datele cu caracter personal înregistrate la NN IP și scopurile în care sunt utilizate acestea.

Dreptul la modificare

NN IP dorește să mențină datele dumneavoastră cu caracter personal actuale și corecte.

Aveți dreptul să solicitați modificarea datelor dumneavoastră dacă acestea nu sunt corecte.*

De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea sunt prelucrate în mod ilegal*, dacă nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate sau prelucrate* sau pentru că v-ați retras consimțământul, iar NN IP nu mai are niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

În cazurile menționate mai sus, marcate cu *, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale. De asemenea, aveți acest drept în cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dvs., iar obiecția dvs. este încă tratată de noi.

Dreptul de a fi uitat

Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către NN IP dacă vă folosim informațiile personale în alte scopuri decât cele indicate mai sus. Verificăm temeinic obiecția dumneavoastră și, după caz, încetăm prelucrarea. Vă informăm cât mai repede posibil despre acest lucru.

Aveți întrebări sau reclamații?

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau aveți alte întrebări privind această politică de confidențialitate sau privind modul nostru de prelucrare a datelor, puteți să ne contactați la info@nnip.com și vom căuta împreună cu dumneavoastră o soluție adecvată.

De asemenea, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la dpo@nnip.com. În plus, aveți dreptul să faceți o reclamație la autoritatea de protecție a datelor.

Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când. Dacă este vorba de modificări majore, vă vom informa în timp util. Vă recomandăm să consultați periodic această politică de confidențialitate, astfel încât să fiți la curent cu cele mai recente modificări. Această politică de confidențialitate a fost modificată ultima dată la 1 mai 2018.