Disclaimer

Acest site al NN Investment Partners este oferit ca serviciu pentru investitori profesioniști și consilieri. Informațiile și documentația despre fonduri de pe site sunt create cu scopul exclusiv al informării și nu reprezintă nicio ofertă și nicio invitație de a cumpăra sau vinde efecte sau alte produse de investiție sau de a participa la o strategie comercială sau la oferirea unui serviciu de investiții sau la cercetarea unui astfel de serviciu.

Deși conținutul de pe acest site este selectat cu cea mai mare atenție și se bazează pe surse de informații de încredere, nu se dă nicio garanție explicită sau implicită sau declarație privind acuratețea sau integralitatea informațiilor. Informațiile de pe acest site pot fi modificate fără notificare prealabilă. Nici NN Investment Partners B.V., nici NN Investment Partners Holdings N.V., nici orice altă societate sau subunitate aparținând de NN Group, nici oricare dintre administratori sau angajați nu își asumă răspunderea cu privire la acest site. Utilizarea acestui site se face pe propriul risc. Nu este permisă multiplicarea, reproducerea, distribuirea, răspândirea sau punerea la dispoziția terților contra cost a acestui site fără acordul prealabil scris explicit al NN Investment Partners B.V.

Valoarea investiției dumneavoastră poate fluctua. Rezultatele obținute în trecut nu reprezintă o garanție pentru viitor. Acest site nu este destinat persoanelor din SUA – US Persons –, astfel cum sunt definite acestea în Rule 902 din Regulation S din United States Securities Act din 1933, și nu poate fi utilizat pentru a atrage investiții sau înscrieri de efecte în țări în care acest lucru nu este permis de autoritatea locală de reglementare sau de legislație și de regulamente.

Conținutul acestui website este sub proprietatea și licența NN Investment Partners Holdings N.V. și a filialelor sale și furnizorilor terți și este protejat de drepturile aplicabile de copyright, de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală. Conținutul este destinat exclusiv pentru uz personal, non-comercial, iar multiplicarea și/ sau distribuirea lui in orice manieră nu este permisă.

NN Investment Partners Holdings N.V. și filialele acesteia garantează că datele vizitatorilor acestui site web vor fi prelucrate confidențial conform reglementărilor aplicabile de protecție a datelor. Astfel de date nu vor fi puse la dispoziția terților fără permisiunea explicită a vizitatorului site-ului, cu excepția cazului în care NN Investment Partners Holdings N.V. și/sau (una dintre) filialele sale are un temei legal pentru transmiterea acestor date, cum ar fi îndeplinirea unui contract sau un interes legitim.

Acest act de declinare a răspunderii este supus dreptului olandez.