Integrácia správy a riadenia spoločnosti Delta Lloyd Asset Management

Dňa 31. mája 2017 skupina NN Group prevzala spoločnosť Delta Lloyd a zároveň začala integrovať jej aktivity v Holandsku a Belgicku s cieľom maximálne využiť väčší rozsah a kapacity oboch spoločností. Veríme, že tento krok povedie k efektívnejšiemu fungovaniu oboch spoločností a zvýšeniu úrovne služieb poskytovaných našim klientom. Ďalej predpokladáme, že zjednotenie posilní našu pozíciu na holandskom a belgickom trhu a súčasne nám pomôže zdokonaliť ponúkané služby a produkty, ako aj vzťahy s našimi obchodnými partnermi.

Spojenie produktov spoločnosti Delta Lloyd Asset Management a NN Investment Partners je založené na dôkladnej analýze, ktorá v plnej miere zohľadňuje najlepšie záujmy našich klientov, ako aj povinnosti, ktoré voči nim máme. Zlúčením šiestich luxemburských podfondov Delta Lloyd SICAV s podfondmi NN (L) SICAV sa snažíme optimalizovať našu produktovú ponuku a dosiahnuť tak ešte väčšiu transparentnosť a prehľadnosť.

Prehľad zlučujúcich fondov:

Zlučované fondy Prijímacie fondy
Delta Lloyd L Bond Euro NN (L) Euro Fixed Income
Delta Lloyd L European Participation Fund NN (L) European Participation Equity
Delta Lloyd L European Fund NN (L) European Sustainable Equity
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Delta Lloyd L Global Fund NN (L) Global Sustainable Equity
Delta Lloyd L Global Property Fund NN (L) Global Real Estate

Dňa 15. septembra 2017 akcionári odsúhlasili návrh zlúčenia spoločností. Rozhodnutie bolo zverejnené 11. októbra 2015.

Viac informácií o integrácii spoločnosti nájdete tu.