Riešenia (alebo Odborné znalosti…)

Dlhopisy (fixné výnosy)

Spoločnosť NN Investment Partners ponúka atraktívne riešenia v oblasti dlhopisov (fixných výnosov) pre všetky potreby svojich klientov.

Akcie

Spoločnosť NN Investment Partners ponúka zaujímavé akciové stratégie pre retailových i inštitucionálnych klientov.

Multi-asset

Spoločnosť NN Investment Partners ponúka zaujímavé investičné riešenia v oblasti multi-asset a systematických investícií pre inštitucionálnych i retailových klientov.

Ponúkané riešenia

Popri svojich investičných stratégiách ponúka spoločnosť NN Investment Partners rôzne riešenia a služby v celom hodnotovom reťazci správy aktív. Tieto riešenia napĺňajú potreby konkrétnych klientov a klientskych segmentov v správe a riadení ich aktív a účtovných súvah. Rozsah týchto služieb siaha od zvereneckej správy a investícií zameraných na pokrytie záväzkov (Liability Driven Investments) až k poradenstvu a optimalizácii strategickej, dynamickej a taktickej alokácie aktív.