Zákazníci

Úspešná história spoločnosti NN Investment Partners v oblasti správy aktív siaha až do roku 1845 a odráža dvoje korene spoločnosti ako poistiteľa a banky. Klienti môžu využívať viac než štyridsaťročné skúsenosti v oblasti správy dôchodkových fondov v Holandsku, čo je jeden z najsofistikovanejších svetových dôchodkových trhov.

Slová „Investment Partners“, alebo investiční partneri, v názve spoločnosti podčiarkujú presvedčenie, že vďaka partnerstvu a spolupráci s klientmi môže spoločnosť NN Investment Partners ponúkať atraktívne a relevantné riešenia, ktoré naplňujú potreby klientov. Spoločnosť NN Investment Partners je odhodlaná zaisťovať odborné znalosti a zdroje potrebné na dosiahnutie, či dokonca prekročenie investičných cieľov stanovených klientmi alebo v ich mene.

Chceme svojim klientom pomôcť dosahovať ich finančné ciele.

Inštitucionálni investori

Inštitucionálni investori pôsobia v komplexnom a dynamickom prostredí. Spoločnosť NN IP buduje so svojimi inštitucionálnymi klientmi dlhodobé vzťahy, či už ide o dôchodkové fondy, poistiteľov alebo neziskové organizácie, a vytvára riešenia, ktoré im pomáhajú dosahovať ich konkrétne investičné ciele.

Poradcovia

Banky, investičné platformy a ďalší finanční poradcovia potrebujú kompletný súbor nástrojov a komplexné odborné znalosti, aby svojim klientom mohli efektívne poskytovať služby. Spoločnosť NN IP buduje strategické partnerstvá s poradcami a poskytuje im celý rad finančných produktov a prístup k svojim špecializovaným znalostiam.

Súkromní investori

Finančné zdravie je pre súkromných investorov teraz i do budúcnosti hlavným cieľom. Spoločnosť NN IP ponúka riešenia, ktoré im umožňujú realizáciu ich cieľov a prípravu na významné životné míľniky.

Viac informácií o našich ponukách pre súkromných investorov nájdete tu