Novinky

Pozastavenie obchodovanie vybraných fondov dňa 5. 12. 2018

04/12/2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na pohreb zosnulého 41. prezidenta USA Georgea Busha staršieho nebude v stredu 5. decembra 2018 možné vykonávať niektoré finančné operácie. Obchodovanie a vyporiadanie týchto transakcií bude pozastavené, rovnako ako výpočet dennej ceny fondov (NAV).

Komentár k vývoju trhov v strednej a východnej Európe (CEE)

18/04/2018

Stredoeurópske ekonomiky sa už od roku 2008 postupne dostávali z finančnej krízy. V období pomalého rastu nám pomáhal fungujúci export, úsporné opatrenia na strane štátu, nízke úroky a umelo oslabená koruna. V posledných dvoch rokoch však došlo k výraznému zrýchleniu. Oživenie svetovej ekonomiky výrazne podporilo exportérov v stredoeurópskych hospodárstvach, rástla zamestnanosť a naštartovali sa aj investície. To sa rýchlo prejavilo v rastúcej dôvere firiem i spotrebiteľov a vo finále znamenalo tiež kľúčový impulz pre akciové trhy.

Fond NN (L) US Fixed Income sa mení na NN (L) US Factor Credit

03/11/2017

S platnosťou k 1. novembru 2017 fond NN (L) US Fixed Income mení svoj názov na NN (L) US Factor Credit. Fond prechádza pod správu investičného oddelenia zameraného na analýzu kreditných faktorov (Combined Credit/Quant Factor Team), s čím sú spojené určité zmeny v stratégii fondu.

Aký vplyv bude mať zvýšenie úrokových sadzieb na NN Fondy?

16/08/2017

Začiatkom augusta sa ČNB rozhodla zvýšiť úrokové sadzby o 0,20 % na súčasných 0,25 %. K zvýšeniu úrokových sadzieb tak došlo prvýkrát od roku 2008. Po opustení kurzového záväzku je to už druhé sprísnenie menovej politiky v tomto roku a ČNB v ňom zrejme bude ďalej pokračovať.

NN Fondy si pripomínajú 20 rokov na trhu

13/07/2017

V tomto roku uplynie práve 20 rokov od chvíle, keď spoločnosť NN Investment Partners (skrátene NNIP, predtým ING Investment Management) otvorila svoju miestnu kanceláriu v Prahe v Českej republike. V tom istom roku boli založené aj dva regionálne fondy – NN (L) International Visegrad Equity a NN (L) International Czech Bond, ktoré patria medzi najstaršie fondy svojej kategórie na trhu. V roku 2001 sa jej pôsobnosť rozšírila na slovenský trh. Spoločnosť sa v priebehu svojej histórie podstatne rozrástla jednak z hľadiska spravovaných aktív a počtu zamestnancov, jednak z hľadiska pôsobenia v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

Fond NN (L) International Visegrad Equity bol v Holandsku vyhlásený za najlepší akciový fond regiónu CEE

15/06/2017

NN (L) International Visegrad Equity, jeden z najväčších a najstarších akciových fondov v ČR so zameraním na akcie strednej a východnej Európy (CEE), získal prvé miesto v tomto ročníku prestížnej holandskej súťaže VWD Cash Fund Awards vo svojej kategórii regiónu CEE.

Informácie a dokumenty k novým fondom NN (L) Global a European Sustainable Equity

05/05/2017

Vážení investori. Ako sme vás už informovali, s platnosťou k 17. 5. 2017 dôjde k zlúčeniu podfondov NN (L) Global Equity s NN (L) Global Suistainable Equity a NN (L) European Equity Opportunities s NN (L) European Suistainable Equity.

Francúzsko po prvom kole prezidentských volieb – čo bude ďalej?

24/04/2017 Valentijn van Nieuwenhuijzen

Nový štatút k SICAV NN (L) - marec 2017

30/03/2017

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) z 3. marca 2017. Dokument spolu s oznámením pre investorov si môžete stiahnuť pod odkazy nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy.

NN (L) Global High Yield bol vyhlásený 2. najlepším dlhopisovým fondom na slovenskom trhu

07/02/2017

S potešením by sme vám chceli oznámiť, že náš fond NN (L) Global High Yield získal 2. miesto v súťaži „Investícia roka 2016“ v kategórii dlhopisové fondy, ktorú na Slovensku každoročne usporadúva spoločnosť Fincentrum v spolupráci s časopisom Forbes. Do súťaže boli nominované fondy určené retailovým klientom a základným kritériom vyhodnotenia bol tzv. Sharpe ratio (Sharpov pomer), teda ukazovateľ zohľadňujúci nielen výšku výnosu, ale aj riziko spojené s danou investíciou.