Právne informácie

Oznámenie o pozastavení výpočtu NAV a obchodovanie s akciami určitých podfondov SICAV NN (L) a NN (L) Patrimonial dňa 5. decembra 2018

05/12/2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť na pozastavenie výpočtu NAV a obchodovanie s akciami určitých podfondov NN (L) a NN (L) Patrimonial 5. decembra 2018, a to vzhľadom k uzavretiu búrz cenných papierov v USA z dôvodu Dňa národného smútku v súvislosti so smrťou bývalého prezidenta USA, Georgea HW Busha. Originálny dokument oznámenia akcionárov si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

Nový štatút k SICAVu NN (L) – december 2018

03/12/2018

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý nadobúda účinnosť 3. decembra. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy.

Nový štatút k SICAVu NN (L) Patrimonial – december 2018

30/11/2018

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy.

Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) International – január 2019

15/11/2018

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy. Všetky zmeny budú premietnuté do novej verzie Prospektu od 1. januára 2019.

Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – december 2018

02/11/2018

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L). O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy. Všetky zmeny budú premietnuté do novej verzie Prospektu od 3. decembra 2018.

Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – december 2018

30/10/2018

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy. Všetky zmeny budú premietnuté do novej verzie Prospektu od 1.decembra 2018.

Oznámenie akcionárom o konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) International

05/10/2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 18. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, kde nájdete tiež formulár splnomocneného zástupcu určený na použitie na valnom zhromaždení podielnikov spoločnosti NN (L) International.

Oznámenie akcionárom o konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) Patrimonial

02/10/2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete tiež formulár splnomocneného zástupcu určený na použitie na valnom zhromaždení podielnikov spoločnosti NN (L) Patrimonial.

Oznámenie akcionárom o konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L)

02/10/2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2018. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete tiež formulár splnomocneného zástupcu určený na použitie na valnom zhromaždení podielnikov spoločnosti NN (L).

Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) - október 2018

02/10/2018

Dovoľujeme si vás upozorniť na schválenie nasledujúceho dodatku, ktorý sa týka podfondu NN (L) Emerging Markets High Dividend. Podrobnosti o nadchádzajúcich zmenách s účinnosťou od 1. októbra sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy.