iMesačník

iMesačník 11/2018: Tri scenáre brexitu a ich vplyv na finančné trhy

16/11/2018

Hoci sa Európska únia mala posledný októbrový týždeň dohodnúť s Veľkou Britániou na prechodnom období, ktoré by umožnilo bezproblémový odchod Británie z Únie, nestalo sa tak. Bolo jasné, že strany do konca októbra nedospejú k dohode. Zároveň výrazne rastie tlak na dosiahnutie dohody, ktorú ešte musí schváliť britský parlament. Európska únia v súčasnosti rokuje s britskou vládou o spolupráci v prechodnom období, ktoré začne na budúci rok, 29. marca. V tento deň Veľká Británia oficiálne prestane byť členom Európskej únie. V prechodnom období budú mať obe strany čas a priestor sformulovať podobu novej obchodnej dohody, ktorá bude upravovať ich vzájomné vzťahy.

iMesačník 10/2018: Zodpovedné investovanie - stratégia, ktorá sa dlhodobo vypláca a poráža trh

16/10/2018

Henry Ford kedysi povedal, že žiadna firma neprežije, ak nevytvára zisk. Neprežije, však ani vtedy, keď bude vytvárať len zisk. Táto myšlienka skvele ilustruje základný princíp stratégií ESG (Environmental, Social, Governance). Spoločnosť NN Investment Partners začala implementovať kritéria zodpovedného investovania do investičného procesu už v roku 2000. Až v posledných rokoch však zodpovedné stratégie zažívajú skutočný boom a potvrdzujú, že v porovnaní s trhom dokážu v dlhodobom i krátkodobom horizonte prinášať vyššie výnosy. V súčasnosti v týchto stratégiách spravujeme viac ako 11 miliárd eur a aktívne prispievame k udržateľnej budúcnosti.

iMesačník 09/2018: Riziko, že sa turecká kríza rozšíri, je podľa nás malé. Napriek tomu sa vyplatí trhy sledovať.

18/09/2018

Ekonomické problémy Turecka a rastúce napätie medzi ním a Spojenými štátmi viedli u svetových investorov k poklesu dôvery v aktíva rozvíjajúcich sa trhov. Tím NN Investment Partners špecializujúci sa na zmiešané stratégie identifikoval okrem tureckej ekonomickej krízy aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť ďalší vývoj na akciových trhoch a ktoré sa vyplatí sledovať. Ide o pozvoľnejší rast ziskov, ktoré trhom poskytujú slabšiu podporu, horšiu náladu investorov, vývoj technických ukazovateľov a faktory súvisiace s geopolitickými rizikami. Príkladom môže byť medzinárodná obchodná politika alebo diskusia ohľadom talianskeho rozpočtu.

iMesačník 08/2018: Spoločensky zodpovedné investovanie zažíva boom. Za posledné dva roky doň pritieklo 5 biliónov dolárov.

17/08/2018

Výnosy vyššie o 20 %, spokojní zamestnanci, udržateľný rozvoj, príroda zachovaná budúcim generáciám. Tieto kritériá nespĺňajú len prvoplánovo zelené firmy, ale napríklad aj americký reťazec Starbucks. Tak, ako sa v súčasnosti mení prístup zamestnancov k firmám, mení sa aj prístup k ich produktom. Ľudia čím ďalej tým viac kladú dôraz na hodnoty a poslanie firmy, v ktorej pracujú. Zákazníci podľa prieskumov stále častejšie riešia, či sú výrobky, ktoré kupujú, vyrobené férovo a šetrne k životnému prostrediu. Do popredia záujmu sa v čoraz väčšej miere dostávajú značky s dobrým menom. Okrem toho prostredníctvom sociálnych sietí je dnes veľmi jednoduché zmeniť etické pochybenie firmy na mediálny škandál, ktorý môže mať fatálny vplyv aj na prosperujúci podnik. Spoločnosti, ktoré v takomto prostredí konajú eticky, dlhodobo prosperujú.

iMesačník 07/2018: Investičný výhľad na druhý polrok 2018 - konsolidácia trhov, ale aj pár slnečných dní

17/07/2018

Krátkodobé ukazovatele reflektujúce vývoj svetovej ekonomiky sú pozitívne. Výdavky spotrebiteľov rastú rovnako ako investičné výdavky firiem, ktoré sú pod porované rastúcimi ziskami i vysokou dôverou. ● Hoci sa investičné prostredie zdá byť priaznivé pre rizikové aktíva, sentiment investorov môžu oslabovať rizikové faktory týkajúce sa medzinárodného obchodu a politická situácia v eurozóne. ● Akcie sú podporované rastom výnosov, atraktívnou rizikovou prémiou a obozretným postojom investorov. ● Vzťah rizika a výnosu sa zmenil, a preto sa javí ako kľúčová lepšia diverzifikácia do aktív generujúcich výnos bez ohľadu na vývoj trhu. Príležitosti ponúkajú napríklad dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov s krátkou splatnosťou, dlhopisy okrajových krajín (ešte menej rozvinutých než rozvíjajúcich sa trhov), prípadne zodpovedné investovanie.

iMesačník 06/2018: V Taliansku sa ujíma kormidla populistická koalícia

14/06/2018

Taliansko sa zatiaľ dokázalo vyhnúť predčasným voľbám, avšak tamojšia politická dráma spustila výrazný výpredaj talianskych aktív na trhoch. Táto kríza a následná reakcia finančných trhov na vývoj v Taliansku rozvírila debatu ohľadom možného rizika rozpadu eurozóny.

iMesačník 05/2018: Trhy posielajú investorom mätúce signály

21/05/2018

Tento rok sa od toho minulého začína dosť líšiť. Zatiaľ čo rok 2017 bol plný pozitívnych prekvapení a dobrých správ týkajúcich sa vývoja ekonomiky aj politiky, teraz investori čelia väčšej neistote a menej stabilnému prostrediu. V uplynulých troch mesiacoch vzrástla neistota, čo sa prejavuje vyšším kolísaním cien aj tým, že si trhy nemôžu vybrať smer, ktorým sa vydajú ďalej. Teda či porastú, alebo budú klesať. Pohybujú sa tak do strany. Od začiatku roka trhy vzrástli v eurovom vyjadrení ani nie o percento, zatiaľ čo v minulom roku za rovnaký čas vyrástli o 4,9 percenta.

iMesačník 04/2018: Investori nachádzajú útočisko na rozvíjajúcich sa trhoch

25/04/2018

Obnovený rast domáceho dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch je až na Čínu naďalej pozitívny. Okrem toho je stále podporovaný uvoľnenou menovou politikou. Mohlo by sa zdať, že prichádzajú ťažké časy pre rozvíjajúce sa trhy, opak je však pravdou. Vysvetlíme prečo.

iMesačník 03/2018: Prejde politická neistota z USA cez Atlantik?

21/03/2018

Dve najdôležitejšie európske politické udalosti v poslednom čase sa o žiadne nepríjemné prekvapenie nepostarali. Očakávame, že zdrojom výkyvov a obáv na trhoch v roku 2018 sa môže stáť skôr politika USA.

iMesačník 02/2018: Korekcia, ktorá na sebe nechala dlho čakať

23/02/2018

Akciové trhy neboli svedkami výraznejšej korekcie od začiatku roku 2016 a na našich monitoroch v posledných mesiacoch blikali varovné kontrolky v podobe prehnaného optimizmu investorov. Korekcia z prvého februárového týždňa si tak dala načas, veríme však, že z celkového pohľadu sa toho veľa nezmenilo.