Novinky vo fondu NN (L) International Czech/Visegrad Equity pre rok 2019

02/01/2019

Vážení klienti,

radi by sme Vás zoznámili so zmenou investičnej stratégie a názvu nášho fondu, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Fond NN (L) International Czech/Visegrad Equity mení svoju investičnú stratégiu, ktorá sa týka regionálnej štruktúry portfólia.

Nový názov:

NN (L) International - Central European Equity

Prečo dochádza k zmene?

Fond už teraz investuje nielen na českom, ale aj na poľskom, maďarskom a rumunskom trhu. Nový názov preto lepšie vystihuje jeho investičnú stratégiu.

Aké sú výhody?

  • Spolu s názvom upravujeme taktiež porovnávací index (benchmark). Podiel českého akciového trhu zľahka klesol v prospech ostaných krajín. Portfólio manažéri budú môcť vďaka tomu lepšie využívať zaujímavé investičné príležitosti, ktoré sa v regióne objavia.
  • Krajiny strednej a východnej Európy stále vykazujú dobrý hospodársky rast, z čoho ťaží taktiež tunajší akciový trh, ktorý má zaujímavý rastový potenciál.

Pôvodný benchmark
52% Prague (PX) (TR) – Prague Stock Exchange
28% Warsaw (WIG30) (TR) – Warsaw Stock Exchange
10% Budapest (BUX) (TR) – Budapest Stock Exchange
10% Bucharest (BET) (TR) – Bucharest Stock Exchange

Nový benchmark
45% Warsaw (WIG30) (TR) – Warsaw Stock Exchange
35% Prague (PX) (TR) – Prague Stock Exchange
10% Budapest (BUX) (TR) – Budapest Stock Exchange
10% Bucharest (BET) (TR) – Bucharest Stock Exchange

Zmenou názvu fondu nedochádza k žiadnym zmenám administratívneho či iného charakteru. ISIN fondu, takisto ako poplatková štruktúra či číslo bankového účtu pre investície do tohto fondu sa nemenia. Viac informácií sa môžete dočítať na našom webe www.nnfondy.sk.

Prejeme Vám veľa investičných úspechov!

Tím NN Investment Partners