Nový štatut SICAVu NN (L) International – január 2019

02/01/2019

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach.