Nový štatút k SICAVu NN (L) – december 2018

03/12/2018

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý nadobúda účinnosť 3. decembra. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalšími dokumentmi na stiahnutie na našich webových stránkach u detaile vybraného fondu v sekcii fondy.

Pozornosť venujte najmä zmenám týkajúcich sa fondu NN (L) Telecom, u ktorého dochádza k zmene názvu názvu na NN (L) Communication Services a zmene porovnávacieho indexu (benchmarku):

  • pôvodný benchmark: MSCI World Telecommunication Services 10/40 (NR)
  • nový benchmark: MSCI World Communication Services 10/40 (NR)