Oznámenie o pozastavení výpočtu NAV a obchodovanie s akciami určitých podfondov SICAV NN (L) a NN (L) Patrimonial dňa 5. decembra 2018

05/12/2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť na pozastavenie výpočtu NAV a obchodovanie s akciami určitých podfondov NN (L) a NN (L) Patrimonial 5. decembra 2018, a to vzhľadom k uzavretiu búrz cenných papierov v USA z dôvodu Dňa národného smútku v súvislosti so smrťou bývalého prezidenta USA, Georgea HW Busha. Originálny dokument oznámenia akcionárov si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

Tieto obmedzenia sa dotknú nasledujúcich fondov:

 • NN (L) Commodity Enhanced
 • NN (L) Information Technology
 • NN (L) Consumer Goods
 • NN (L) Energy
 • NN (L) Food & Beverages
 • NN (L) Global High Dividend
 • NN (L) Global Real Estate
 • NN (L) Health Care
 • NN (L) Industrials
 • NN (L) Global Sustainable Equity
 • NN (L) US Enhnaced Core Concentrated Equity
 • NN (L) US High Dividend
 • NN (L) Utilities
 • NN (L) Patrimonial Aggressive