Prečo investovať do regiónu

Prostredie rastúcich akciových trhov vyvoláva otázku, v ktorom regióne hľadať atraktívne ocenené akciové tituly s potenciálom ďalšieho rastu. Pod svietnikom býva najväčšia tma – a tak jeden z takýchto trhov máme priamo pred sebou! Ide o trh strednej a východnej Európy (CEE).

Výhody regiónu

 • rast HDP je stimulovaný domácim dopytom,
 • tento región rastie dvojnásobným tempom v porovnaní s eurozónou,
 • do strednej a východnej Európy sa začína vracať konvergenčný efekt, ale tentoraz je podľa nás zdravší než predtým,
 • razantný rast miezd a spotreby tlačí nahor infláciu,
 • centrálne banky budú nútené zvyšovať sadzby skôr než Európska centrálna banka (ECB).
Chcete investovat' do NN Fondov? Napíšte nám!
Kontaktný formulár


Akciové stratégie CEE

Od založenia spoločnosti NN Investment Partners v Českej republike v roku 1997  (na Slovensku od roku 2006) sa postupne buduje špecializovaný investičný tím zameraný na akciové investície v regióne strednej a východnej Európy. Pražská kancelária tak poskytuje expertízu v tejto oblasti pre skupinu NN. Lokálny investičný tím v súčasnosti spravuje dva akciové podielové fondy, ktoré si vyberajú tie najatraktívnejšie tituly na všetkých burzách v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku. Každý z nich sa na základe vlastnej investičnej stratégie zameriava na určitý región, do ktorého investuje viac než polovicu svojho majetku.


NN (L) International Visegrad Equity

Stredoeurópsky akciový fond


Základné informácie

Typ fondu Akciový
Mena EUR
ISIN LU0176676459
Dátum založenía   18.7.2001
Stratégia Akcie strednej a východnej Európy (CEE)
Porovnávací index 52 % Prague (PX)(TR), 28 % Warsaw  (WIG30)(TR), 10%   Hungary (BUX)(PR), 10 % Bucharest Exchange Tradin
Poplatok za správu           2 % 
Stupeň rizika

Investičná stratégia
Fond stredoeurópskych akcií investuje viac než polovicu svojho majetku do akcií obchodovaných na pražskej burze. Zvyšnú časť portfólia umiestňuje predovšetkým do akcií obchodovaných na burzách v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Stredoeurópsky akciový fondí bol založený už v roku 1997. Ide o jeden z najväčších a najstarších akciových fondov v regióne zameraných na oblasť strednej a východnej Európy. Dividendový výnos akcií v tomto regióne patrí medzi najvyššie na svete a významne prispieva k atraktívnej výkonnosti fondu.

Aktuálny Factsheet na stiahnutie tu.

Hlavné výhody investovania do fondu

 1. Dlhá história fondu CZK triedy fondu už od roku 1997 a EUR triedy od roku 2001
 2. Trh s vysokým potenciálom rastu.
 3. Atraktívne ocenenie a vysoký dividendový výnos stredoeurópskych akcií.

NN (L) International Romanian Equity

Rumunský akciový fond

Základné informácie

Typ fondu Akciový
Mena EUR
ISIN LU1280298693
Dátum založenía 8. 3. 2016
Stratégia Akcie strednej a východnej Európy (CEE)
Porovnávací index 60% Romanian (BET-XT)(TR), 25% Warsaw, (WIG30)(TR), 5% Budapest (BUX)(TR), 10% Prague (PX)(TR)
Poplatok za správu    2 % 
Stupeň rizika 

Investičná stratégia
Rumunský akciový fond sa zameriava na akciové tituly obchodované na rumunskej burze, do ktorých investuje viac ako polovicu svojho majetku. Zvyšnú časť portfólia umiestňuje do akcií obchodovaných na burzách v Poľsku, Maďarsku a Českej republike a okrajovo tiež v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Rumunský akciový fond si v tomto roku pripomína 10 rokov od svojho založenia vo februári 2008 a patrí medzi najväčšie akciové fondy na rumunskom trhu. Pre investorov v Českej republike a na Slovensku je k dispozícii eurová trieda fondu.

Aktuálny Factsheet na prevzatie tu.

Hlavné výhody investovania do fondu

 1. Dlhá história fondu už od roku 2008 (trieda RON).
 2. Rozvíjajúci sa trh s vysokým potenciálom rastu.
 3. Atraktívne ocenenie a vysoký dividendový výnos stredoeurópskych akcií

Trhový výhľad 2018

Po minulom úspešnom roku pre všetkých investorov do stredoeurópskych akcií vyvstáva otázka, či je možné dosiahnuť podobný výsledok aj v tomto roku. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že sa vytvorili vhodné podmienky pre úspech. Rast na stredoeurópskych trhoch môže podľa nášho názoru pokračovať aj v roku 2018 a stimulovať ho bude predovšetkým finančný a spotrebiteľský sektor.

Stredoeurópske ekonomiky sa už od roku 2008 postupne dostávali z finančnej krízy. V období pomalého rastu nám pomáhal fungujúci export, úsporné opatrenia na strane štátu, nízke úroky a umelo oslabená koruna.

V posledných dvoch rokoch však došlo k výraznému zrýchleniu. Oživenie svetovej ekonomiky výrazne podporilo exportérov v stredoeurópskych hospodárstvach, rástla zamestnanosť a naštartovali sa aj investície. To sa rýchlo prejavilo v rastúcej dôvere firiem i spotrebiteľov a vo finále znamenalo tiež kľúčový impulz pre akciové trhy.

Celý komentár k vývoju trhov 2018 k stiahnutiu pod odkazom nižšie.


Investičný tím

Väčšina investičných stratégií NN Investment Partners je riadená z centrály v holandskom Haagu. V Českej republike je jeden z mála lokálnych investičných tímov, ktorý dodáva materskej spoločnosti expertízu z regiónu strednej a východnej Európy a riadi regionálne investičné stratégie. V pražskej kancelárii NN Investment Partners pôsobí 7 skúsených manažérov portfólií z troch krajín (ČR, Slovensko a Rumunsko), ktorí majú dohromady viac ako 100 rokov profesijných skúseností. Okrem luxemburských akciových a dlhopisových fondov riadia tiež portfóliá českých penzijných fondov a rezerv poisťovní skupiny NN v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.


Klientské centrum
Vstúpte tu


S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na kolísanie možných výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.