Naše dedičstvo

Prvopočiatok – spoločnosti De Nederlanden a De Nationale

NN Investment Partners je správcom aktív holandského koncernu NN Group, verejne obchodovanej spoločnosti zapísanej na burze Euronext Amsterdam. Jedná sa o investičnú spoločnosť s významnou účasťou na globálnych trhoch, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie nových trhových príležitostí s primárnym cieľom pomôcť klientom dosiahnuť ich finančných cieľov.

Spoločnosť NN Investment Partners pôsobí prostredníctvom svojich regionálnych kancelárií na zahraničných trhoch naprieč Európou, Latinskou Amerikou, Áziou a Blízkym východom.

Dlhoročná história spoločnosti sa začala písať už v roku 1845.

 • V roku 1932 vzniklo spojenectvo medzi dvoma významnými hráčmi holandského poistného trhu, spoločnosťou De Nederlanden (založenú v roku 1845) a De Nationale (založenú roku 1863), ktoré o tri desaťročia neskôr vyústilo v ich fúziu. Novovzniknutá spoločnosť Nationale Nederlanden (NN) začala používať teraz už známe logo "N".
 • Už koncom 80. rokov sa spoločnosť NN stala jednou z najväčších poisťovní v Holandsku s medzinárodnou pôsobnosťou a s ambíciou ponúkať kompletné spektrum finančných služieb.
 • Na dosiahnutie svojich ambícií spojila Nationale Nederlanden v roku 1991 sily s NMB Postbank, čím vznikla Internationale Nederlanden Groep, dnes známa ako skupina ING.
 • Spoločnosť ING Investment Management, predchodca dnešného NN Investment Partners, vznikla v roku 1994 ako správca aktív bankového a poisťovacieho sektora. V priebehu desiatich rokov sa zaradila medzi popredných svetových hráčov v oblasti správy aktív.
 • Počas úverovej krízy v roku 2008 požiadala ING Group o finančnú podporu od holandskej vlády. Poskytnutie tejto podpory bolo podmienené odpredajom poisťovacej divízie a divízie pre správu aktív, ktoré boli následne v roku 2014 zapísané pod názvom NN Group na akciovú burzu Euronext Amsterdam.
 • V roku 2015 bol správca aktív premenovaný na NN Investment Partners, čím bol zdôraznený jeden z najdôležitejších aspektov našej spoločnosti - partnerstvo.

Vznik profesionálneho správcu aktív

Spoločnosť sa vždy snažila využívať nové príležitosti a zavádzať inovácie tak, aby vyhovela neustále sa vyvíjajúcim požiadavkám a potrebám svojich klientov:

 • V roku 1993 naša spoločnosť ako jedna z prvých na trhu zaviedla stratégiu dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov (Emerging Market Debt).
 • Ako jeden z prvých signatárov Zásad zodpovedného investovania OSN založila spoločnosť v roku 2000 stratégiu Global Sustainable Equity (akciová stratégia zameraná na globálne udržateľný rozvoj) a v roku 2005 jej európsku odnož European Sustainable Equity. V roku 2016 došlo k ďalšiemu rozšíreniu ponuky zodpovedných investičných stratégií.
 • Spoločnosť NNIP sa snaží exportovať svoje rozsiahle skúsenosti z dôchodkového sektora v Holandsku, jedného z najvyspelejších dôchodkového trhov na svete, do Japonska alebo krajín Latinskej Ameriky.
 • S tým, ako sa svet neustále mení, tak aj bežní ľudia začali postupne preberať zodpovednosť za svoju finančnú budúcnosť. V dôsledku toho začala spoločnosť rozširovať svoje služby o ponuku fondov špeciálne ušitých na mieru pre potreby spotrebiteľov – súkromných investorov.
 • Spoločnosť neustále rozširovala rozsah svojich distribučných kanálov prostredníctvom niektorých z najväčších svetových bánk pre retailovú a súkromnú klientelu, a v poslednom čase aj prostredníctvom svojej vlastnej priamej distribučnej platformy.

Preto sme partnermi

Pri napĺňaní nášho poslania vychádzame z troch základných hodnôt: care - starostlivosť a láskavosť, clear - zrozumiteľnosť a transparentnosť, commit - spoľahlivosť a dôvera. Starostlivosť a láskavosť znamenajú, že ľuďom ponúkame možnosť využiť ich potenciál. Vzájomne sa rešpektujeme a vážime si sveta, v ktorom žijeme. Zrozumiteľnosť a transparentnosť zdôrazňujú, že komunikujeme proaktívne a úprimne. Sme dostupní a otvorení. Spoľahlivosť a dôvera znamenajú, že konáme čestne a pri podnikanie myslíme na budúcnosť.
Ako správca aktív súkromných osôb, dôchodkových fondov, poistiteľov, rodinných firiem, nezávislých finančných poradcov a bánk verí spoločnosť NN Investment Partners v úzku spoluprácu, spoločný rozvoj a zlaďovanie vlastných záujmov ako dôveryhodného finančného partnera so záujmami všetkých zúčastnených strán. V tomto duchu NNIP poskytuje širokú škálu riešení zahrňujúcich:

 • produkty v oblasti dlhopisov (fixného výnosu), akcií a Multi-Asset (tj. investičné riešenia kombinujúce viac druhov aktív),
 • riešenia ušité na mieru podľa konkrétnych potrieb klientov (vrátane lokálnych podielových fondov a oddelených zákazníckych účtov),
 • poisťovacia stratégia a dôchodkové riešenia ušité na mieru pre fyzické osoby i podniky,
 • výber manažérov, tvorba portfólia a jeho monitorovanie prostredníctvom dcérskej spoločnosti Altis,
 • priame distribučné platformy pre predaj podielových fondov, ako je FitVermogen v Holandsku, alebo podobné platformy v Poľsku a Českej republike.

Byť partnerom vo svete financií znamená pre každého niečo iné. Niektorí ľudia požadujú hlboký ekonomický náhľad, iní hľadajú skôr jednoduché riešenie. Spoločnosť NN IP pomáha ľudí vzdelávať a zvyšovať ich kompetencie – robí oblasť financií zrozumiteľnejšou a jasnejšie a poskytuje riešenia ušité na mieru, ktoré dokazujú, že nám záleží na tom, čo naši zákazníci skutočne potrebujú.